Polish English French German


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 2015/2016

dni wolne m

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołczy po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski ustalił następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:

 • 14 października 2015 r. (środa)
 • 2 listopada 2015 r. (poniedziałek)
 • 23 marca 2016 r. (środa)
 • 2 maja 2016 r.  (poniedziałek)
 • 27 maja 2016 r. (piątek)
 • 20 czerwca 2016 r. (poniedziałek)

W wymienione dni uczniowie mają możliwość udziału w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych w świetlicy szkolnej.

Na 5 dni przed dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek zgłosić na piśmie do wychowawcy zamiaru udziału dziecka w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych lub skorzystania ze stołówki szkolnej.

Brak takiego zgłoszenia będzie traktowany jako informacja, że dziecko w tym dniu zostaje objęte opieką rodziców (prawnych opiekunów).

Pierwszy semestr roku szkolnego 2015/2016 kończy się 18 stycznia 2016 r.

Ferie zimowe rozpoczynają się 18 stycznia 2016 r. trwają do 31 stycznia 2016 r.

Rok szkolny kończy się 24 czerwca 2016 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 2014/2015

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH w roku szkolnym 2014/2015

dni_wolne

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołczy po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski ustalił następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:

 • 14 października 2014 r.
 • 10 listopada 2014 r.
 • 2 stycznia 2015 r.
 • 8 kwietnia 2015 r.
 • 25 maja 2015 r.
 • 5 czerwca 2015 r.

W wymienione dni uczniowie mają możliwość udziału w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych w świetlicy szkolnej.

Na 5 dni przed dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek zgłosić na piśmie do wychowawcy zamiaru udziału dziecka w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych lub skorzystania ze stołówki szkolnej.

Brak takiego zgłoszenia będzie traktowany jako informacja, że dziecko w tym dniu zostaje objęte opieką rodziców (prawnych opiekunów).

Wykaz podręczników 2014/2015

PODRĘCZNIKI 2014/2015

Wykaz podręczników obowiązujących w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołczy w roku szkolnym 2014/2015

 

- klasa III - Box - Wesoła Szkoła i Przyjaciele, WSiP
- klasa II - Box - Tropiciele, WSiP
- klasa I - książki zakupione dla uczniów przez Organ Prowadzący Szkołę
- klasa 0 - Przygoda z Uśmiechem. Roczne przygotowanie przedszkolne, WSiP

 

Podręczniki do klasy IV (zgodne z nową podstawą programową)

- język polski: Ciekawi świata podręcznik cz. 1, 2; zeszyt ćw., wydawnictwo Operon

- matematyka: Matematyka z plusem , Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

- przyroda: Przyrodo witaj! WSiP

- atlas przyrodniczy 4-6, WSiP

- historia: Ciekawi świata, wyd. Operon

- technika: Ciekawi świata, cz. komunikacyjna, wyd. Operon

- informatyka: Zajęcia komputerowe, kl. IV-VI, wyd. MiGra

- muzyka: Odkrywamy na nowo (4-6) - wyd. Operon

- plastyka: Plastyka 4-6 WSiP

- język angielski: „Go International! 1”, autorzy: Mark Tulip, Barbara Ściborowska, wyd. PWN

Podręczniki do klasy V (zgodne z nową podstawą programową)

- język polski: Ciekawi świata podręcznik cz. 1, 2; zeszyt ćw., wydawnictwo Operon

- matematyka: Matematyka z plusem , Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

- przyroda: Przyrodo witaj! WSiP

- historia: Ciekawi świata, wyd. Operon

- technika: Ciekawi świata, cz. techniczna, wyd. Operon

- wdż: Wędrując ku dorosłości, podręcznik + zeszyt ćwiczeń, wyd. Rubikon

- język angielski: „Go International! 2”, autorzy: Mark Tulip, Barbara Ściborowska,wyd. PWN

 

Podręczniki do klasy VI (zgodne z nową podstawa programową)

- język polski: Ciekawi świata podręcznik cz. 1, 2; zeszyt ćw., wydawnictwo Operon

- matematyka: Matematyka z plusem , Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

- przyroda: Przyrodo witaj! WSiP

- historia: Ciekawi świata, wyd. Operon

- język angielski: "Team up 3" podręcznik, autorzy: Philipsa Bowen, Denis Delaney, Jenny Quintana, wyd. Oxford, "Repetytorium szóstoklasisty", wyd. Longman

 

Informacje organizacyjne

WAŻNE INFORMACJE!!!

uwaga

W załączniku znajduje się harmonogram  dowozów i odwozów w roku szkolnym 2013/2014.

***

Aktualny jadłospis na każdy miesiąc znajduje się w zakładce stołówka szkolna.

***

Informujemy, że w roku szkolnym 2013/2014 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołczy w dalszym ciągu obowiązuje jednolite obuwie zmienne.

Wszyscy uczniowie zobowiązani są do zakupu sznurowanych, granatowych lub czarnych tenisówek szkolnych z białą podeszwą.

Obuwie powinno być podpisane!

***

Aktualne informacje na temat opłat w nadchodzącym roku szkolnym znajdują się TUTAJ.

Opłaty 2013/2014

Rodzaj opłatyKoszt
Komitet Rodzicielski 50 zł/rok (za pierwsze dziecko)

40 zł/rok (za drugie dziecko)
Ksero 20 zł/rok
Ubezpieczenie 30 zł, płatne do 25 września
Obiad 4 zł/dzień

 

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
spgolcza@golcza.pl

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
spgolcza@golcza.pl

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
spgolcza@golcza.pl

KONTAKT

map4

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
spgolcza@golcza.pl