Polish English French German


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018

SuperUser.

Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski zarządzam co następuje:

W roku szkolnym 2017/18 dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno- wychowawczych są:

1.   16 października 2017 r. – poniedziałek

2.   31 października 2017 r. - wtorek

3.   22 grudnia 2017 r. - piatek

4.  28 marca 2018 r. - środa

5.   2 maja 2018 r. - środa

6.   18 czerwca  2018 r. - poniedziałek

W wymienione dni uczniowie mają możliwość udziału w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych na świetlicy szkolnej oraz skorzystania ze stołówki szkolnej.

1. Na 5 dni przed dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek zgłosić na piśmie do wychowawcy zamiar udziału dziecka w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych na świetlicy lub skorzystania ze stołówki szkolnej.

2. Brak takiego zgłoszenia będzie traktowany jako informacja, że dziecko w tym dniu zostaje objęte opieką przez rodziców/prawnych opiekunów.

Ferie zimowe rozpoczynają się 12 lutego 2018 r. i trwają do 25 lutego 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna potrwa od 29 marca 2018 r. do 3 kwietnia 2018 r.

 Rok szkolny kończy się  22 czerwca 2018 r. 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/17

SP Gołcza.

Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski zarządzam co następuje:

W roku szkolnym 2016/17 dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno- wychowawczych są:

1.   14 października 2016r – piątek

2.   31 października 2016r. - poniedziałek

3.   12 kwiecień 2017 – środa

4.  02 maja 2017r. - wtorek

5.   16 czerwiec 2017r. - piątek

6.   19 czerwca  2017 r. –poniedziałek

W wymienione dni uczniowie mają możliwość udziału w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych na świetlicy szkolnej oraz skorzystania ze stołówki szkolnej.

1. Na 5 dni przed dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek zgłosić na piśmie do wychowawcy zamiar udziału dziecka w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych na świetlicy lub skorzystania ze stołówki szkolnej.

2. Brak takiego zgłoszenia będzie traktowany jako informacja, że dziecko w tym dniu zostaje objęte opieką przez rodziców/prawnych opiekunów.

Pierwszy semestr roku szkolnego 2016/2017 kończy się 27 stycznia 2017 r.

Ferie zimowe rozpoczynają się 30 stycznia 2017r. i trwają do 12 lutego 2017r.

 Rok szkolny kończy się  23 czerwca 2017r. 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 2015/2016

dni wolne m

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołczy po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski ustalił następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:

 • 14 października 2015 r. (środa)
 • 2 listopada 2015 r. (poniedziałek)
 • 23 marca 2016 r. (środa)
 • 2 maja 2016 r.  (poniedziałek)
 • 27 maja 2016 r. (piątek)
 • 20 czerwca 2016 r. (poniedziałek)

W wymienione dni uczniowie mają możliwość udziału w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych w świetlicy szkolnej.

Na 5 dni przed dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek zgłosić na piśmie do wychowawcy zamiaru udziału dziecka w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych lub skorzystania ze stołówki szkolnej.

Brak takiego zgłoszenia będzie traktowany jako informacja, że dziecko w tym dniu zostaje objęte opieką rodziców (prawnych opiekunów).

Pierwszy semestr roku szkolnego 2015/2016 kończy się 18 stycznia 2016 r.

Ferie zimowe rozpoczynają się 18 stycznia 2016 r. trwają do 31 stycznia 2016 r.

Rok szkolny kończy się 24 czerwca 2016 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 2014/2015

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH w roku szkolnym 2014/2015

dni_wolne

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołczy po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski ustalił następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:

 • 14 października 2014 r.
 • 10 listopada 2014 r.
 • 2 stycznia 2015 r.
 • 8 kwietnia 2015 r.
 • 25 maja 2015 r.
 • 5 czerwca 2015 r.

W wymienione dni uczniowie mają możliwość udziału w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych w świetlicy szkolnej.

Na 5 dni przed dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek zgłosić na piśmie do wychowawcy zamiaru udziału dziecka w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych lub skorzystania ze stołówki szkolnej.

Brak takiego zgłoszenia będzie traktowany jako informacja, że dziecko w tym dniu zostaje objęte opieką rodziców (prawnych opiekunów).

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
spgolcza@golcza.pl

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
spgolcza@golcza.pl

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
spgolcza@golcza.pl

KONTAKT

map4

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
spgolcza@golcza.pl