Polish English French German


Dni wolne od zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2023/2024

MM.

Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski zarządzam, co następuje:

W roku szkolnym 2023/2024 dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno- wychowawczych są:

 • 02.11.2023 (czwartek)
 • 03.11.2023 (piątek)
 • 27.03.2024 (środa)
 • 02.05.2024 (czwartek)
 • 14.05.2024 (wtorek) egzamin j. polski
 • 15.05.2024 (środa) egzamin matematyka
 • 16.05.2024 (czwartek) egzamin j. angielski
 • 31.05.2024 (piątek)

W wymienione dni uczniowie mają możliwość udziału w zajęciach wychowawczo - opiekuńczych w świetlicy szkolnej.

 1. Na 5 dni przed dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek zgłosić na piśmie do wychowawcy zamiar udziału dziecka w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych w świetlicy (organizacja dożywiania).
 2. Brak takiego zgłoszenia będzie traktowany jako informacja, że dziecko w tym dniu zostaje objęte opieką przez rodziców/prawnych opiekunów.

Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024

MM.

Zebrania z rodzicami:

 • 07.09.2023
 • 16.11.2023
 • 04.01.2024
 • 11.04.2024
 • 09.05.2024 (klasy 8)

klasy 1 - 3 godz. 16:30;

klasy 4 - 8 godz. 17:30.

Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023

MM.

Zebrania z rodzicami:

 • 08.09.2022
 • 17.11.2022
 • 26.01.2023
 • 20.04.2023 
 • 19.05.2023 (klasy 8)

klasy 1 - 3 godz. 16:30, klasy 4 - 8 17:30.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023

MM.

Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski zarządzam, co następuje:

W roku szkolnym 2022/2023 dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno- wychowawczych są:

  • 14.10.2022 (piątek)
  • 31.10.2022 (poniedziałek)
  • 05.04.2023 (środa) 
  • 02.05.2023 (wtorek)
  • 23.05. 2023(wtorek) Egzamin z języka polskiego
  • 24.05.2023 (środa) Egzamin z matematyki
  • 25.05.2023 (czwartek) Egzamin z języka angielskiego
  • 09.06.2023 (piątek) 

W wymienione dni uczniowie mają możliwość udziału w zajęciach wychowawczo - opiekuńczych w świetlicy szkolnej.

 1. Na 5 dni przed dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek zgłosić na piśmie do wychowawcy zamiar udziału dziecka w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych w świetlicy (organizacja dożywiania).
 2. Brak takiego zgłoszenia będzie traktowany jako informacja, że dziecko w tym dniu zostaje objęte opieką przez rodziców/prawnych opiekunów.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022

MM.

Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski zarządzam, co następuje:

W roku szkolnym 2021/2022 dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno- wychowawczych są:

 • 14 października 2021r. (czwartek)
 • 12 listopada 2021r. (piątek)
 • 02 maja 2022r. (poniedziałek)
 • 26 maja 2022r. (czwartek)
 • 17 czerwca 2022r. (piątek) 

W wymienione dni uczniowie mają możliwość udziału w zajęciach wychowawczo - opiekuńczych w świetlicy szkolnej.

 1. Na 5 dni przed dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek zgłosić na piśmie do wychowawcy zamiar udziału dziecka w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych w świetlicy.
 2. Brak takiego zgłoszenia będzie traktowany jako informacja, że dziecko w tym dniu zostaje objęte opieką przez rodziców/prawnych opiekunów.

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
spgolcza@golcza.pl

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
spgolcza@golcza.pl

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
spgolcza@golcza.pl

KONTAKT

map4

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
spgolcza@golcza.pl