Polish English French German


Dzień Edukacji Narodowej 2015

Życzenia

kiermasz

Wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty

składamy najlepsze życzenia w dniu Ich święta.

Takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić,

pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce.

Cierpliwości i szlachetności, 

aby służba młodym ludziom i całemu środowisku

zrodziła wiele szlachetnych owoców.

Samorząd Uczniowski

Szkoły Podstawowej

im. Jana Pawła II w Gołczy

 

 

13-18.05.2015 Konkurs Wiedzy o Gminie Gołcza

KONKURS WIEDZY O GMINIE GOŁCZA

13 maja odbył się III Gminny Konkurs Wiedzy o Gminie Gołcza "Gołcza, moja mała ojczyzna". W konkursie wiedzy wzięło udział 11 uczniów z klas IV - VI ze szkół w Wysocicach, Szreniawie i Gołczy. Uczestnicy odpowiadali na 45 pytań dotyczących naszej gminy. Oto lista zwycięzców:

I miejsce: Amelia Żabicka (SP Gołcza)
II miejsce: Paweł Smolec (SP Gołcza)
III miejsce: Hubert Robakowski (SP Gołcza) oraz Martyna Pacia (SP Gołcza)

Wyróżnienia: Karol Galon (SP Gołcza), Mateusz Kowalczyk (SP Szreniawa)

Druga część konkursu to konkurs plastyczny. Uczniowie pracowali w zespołach dwu i trzy osobowych. Zadaniem uczestników było wykonanie pracy pt.: "Mapa Gminy Gołcza". Powstały cztery piękne plakaty, wykonane przez 11 uczniów z terenu naszej gminy.

Autorzy prac uzyskali następujące miejsca:

I miejsce: Aleksandra Gąsiorowska, Luiza Kałwa, Ewa Konieczna (SP Gołcza)
II miejsce: Natalia Ściańska, Natalia Derdaś, Weronika Stoch (SP Gołcza)
III miejsce: Katarzyna Kałwa, Paulina Bogacz (SP Szreniawa)

Wyróżnienia: Marlena Pawlik, Aleksandra Radłowska, Patrycja Przybek (SP Wysocice)

Nagrody w postaci książki i pamiątkowego dyplomu zostały wręczone przez Pana Wójta Lesława Blachę podczas uroczystości 25-lecia samorządu terytorialnego Gminy Gołcza, która miała miejcse 18 maja w Czaplach Małych.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za wspaniałe przygotowanie do konkursu i gratulujemy zwycięzcom.

M. Król

22.04.2015 Konkursy

KONKURS WIEDZY O GMINIE GOŁCZA

"GOŁCZA - MOJA MAŁA OJCZYZNA"

ppp

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy zaprasza uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Gołcza do wzięcia udziału w trzeciej edycji konkursu wiedzy o Gminie Gołcza pod hasłem: „Gołcza, moja mała Ojczyzna”. Patronat nad konkursem sprawuje Wójt Gminy Gołcza Lesław Blacha.

1. Cele konkursu:

• Podnoszenie poziomu i rozpowszechnianie wiedzy o gminie Gołcza. • Poznawanie walorów regionalno – przyrodniczych gminy.

• Kształtowanie świadomości patriotycznej i regionalnej.

• Integracja uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy Gołcza. • Umiejętność współzawodnictwa i współdziałania w grupie.

• Wdrażanie do zdrowej rywalizacji, podejmowania wyzwań i działań zmierzających do danego celu.

• Rozwijanie inwencji twórczej i zmysłu estetycznego.

2. Zasady konkursu:

• Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Gołczy. Odbędzie się na jej terenie 13 maja (środa) o godz. 8:00.

• Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV- VI szkół podstawowych z terenu gminy Gołcza.

• Konkurs będzie składał się z dwóch części:

 Część pierwsza to pisemny konkurs wiedzy (odpowiedzi na pytania)

 Część druga to konkurs plastyczny (praca zespołowa) w którym zadaniem zespołu będzie wykonanie pracy plastycznej na dużym arkuszu papieru dowolną techniką (z wyłączeniem prac przestrzennych)

Temat pracy to: „Gmina Gołcza na mapie”

 Do pracy powinien być dołączony pisemny komentarz w dowolnej formie.

• Każdą szkołę podstawową będzie reprezentował jeden zespół składający się z trzech uczniów wybranych spośród klas IV- VI ( Szkoła Podstawowa w Gołczy wystawia dwa zespoły). W konkursie wiedzy i plastycznym mogą brać udział inni uczniowie.

• Organizator zapewnia arkusze papieru, pozostałe materiały potrzebne do wykonania pracy uczestnicy organizują we własnym zakresie.

• Organizator powołuje komisję, której zadaniem będzie ocena prac i wyłonienie laureatów.

• Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom pamiątkowe dyplomy, laureaci zostaną wyróżnieni nagrodami.

• Szkoły zainteresowane udziałem w konkursie powinny zgłosić chęć uczestnictwa do dnia 7 maja 2015 r. Zgłoszenia przyjmuje sekretariat Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołczy.

• Rozdanie nagród odbędzie się 17 maja podczas obchodów 25-lecia Samorządu terytorialnego w Gołczy.

• Konkurs obejmuje wiadomości zawarte: na stronie internetowej http://www.golcza.pl (historia gminy, gmina w liczbach, turystyka, herb i flaga, finanse, edukacja, sołectwa, parafie, OSP, sport).

 

16.04.2015 Sprawdzian Trzecioklasisty z Operonem

SPRAWDZIAN TRZECIOKLASISTY Z OPERONEM

ppp

16 kwietnia 2015 roku trzecioklasiści z naszej szkoły przystąpili do Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji z Operonem.

Sprawdzian Trzecioklasisty OPERON to akcja mająca na celu podsumowanie pierwszego etapu edukacji. Dostarcza szkołom cennych informacji o pracy uczniów w zakresie różnych kompetencji, takich jak: czytanie, pisanie, wiedza o języku, sprawność rachunkowa oraz praktyczna umiejętność rozwiązywania zadań matematycznych.

Integralnym elementem sprawdzianu był film terapeutyczny z Bratkiem w roli głównej, którego zadaniem było ograniczyć stres towarzyszący dzieciom przed sprawdzianem.

Następnie uczniowie przystąpili do rozwiązywania zadań z języka polskiego, a po krótkiej przerwie – z matematyki.

Tegoroczny sprawdzian pod hasłem „Franek czyta ” rozpoczął się o godz. 9.00 i składał się z dwóch części: polonistycznej (45min) i matematycznej (45min).

Trzecioklasiści w skupieniu pisali swój pierwszy w życiu poważny egzamin - sprawdzian kompetencyjny. Wszyscy uczniowie liczą na to, że uzyskają wysoki wynik z obu części sprawdzianu. I tego, z całego serca, im życzymy.

L. Przybyło

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
spgolcza@golcza.pl

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
spgolcza@golcza.pl

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
spgolcza@golcza.pl

KONTAKT

map4

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
spgolcza@golcza.pl