Skład Samorządu Uczniowskiego na rok 2009/2010

{multithumb  thumb_width = 350 thumb_height = 400 full_width=600 full_height=800 quality=97}
{tab=Zdjęcia}

Skład Samorządu Uczniowskiego na rok 2009/2010

Opieka nad Samorządem Uczniowskim: Mariola Stanoch, Dorota Gamrat, Katarzyna Wszół.Przewodnicząca SU

 

Wioletta Gajos klasa V


Zastępca przewodniczącego

 

Ewelina Zięblińska klasa VI


Sekretarz

 

Magdalena Rapacz klasa VI


Członek Samorządu

 

Aleksandra Gamrat klasa VI


Członek Samorządu

 

Patrycja Migza klasa IV "A"


Członek Samorządu

 

Anna Papaj klasa IV "B"

{tab=Wykaz funkcji}
Lp.FunkcjaImię i nazwisko
1 PRZEWODNICZĄCa Wioletta Gajos
2 Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO Ewelina Zięblińska
3 SEKRETARZ Magdalena Rapacz
4 CZłONEK SAMORZĄDU Aleksandra Gamrat
5 CZŁONEK SAMORZĄDU Patrycja Migza
6 CZŁONEK SAMORZĄDU Anna Papaj
{tab=Plan pracy}
Hasło programoweLp.Sposób realizacjiTerminOdpowiedzialni
I. ŻYCIE SZKOŁY 1 Wybór Samorządu Szkolnego IX 2009
2 Opracowanie planu pracy IX 2009 opiekunki SU
3 Zamieszczenie informacji o SU na ściennej gazetce X 2009
II. UCZNIOWIE GOSPODARZAMI SZKOŁY (imprezy klasowe i szkolne) 4 Dyskoteki: andrzejkowa, choinkowa, komers klas szóstych XI, I, VI 2009/10 wychowawcy,
5 Święto Edukacji Narodowej – życzenia dla nauczycieli 13 X 2009 samorządy klasowe
6 Akcja „I ty możesz zostać świętym Mikołajem” XII 2009 opiekunki SU
7 Walentynki – walentynkowa poczta, sprzedaż serduszek II 2010
8 Szkolne obchody Dnia Kobiet 08 III 2010 wychowawcy, SU
9 Pierwszy dzień wiosny 22 III 2010 SU, samorządy klasowe
10 Pomoc przy redagowaniu gazetki szkolnej Szkol-Press cały rok SU, samorządy klasowe
11 Powołanie sekcji plastycznej opiekującej się dekoracjami ściennymi na I piętrze cały rok SU
12 Przyłączenie się do organizacji Pikniku Szkolnego czerwiec 2010 SU, opiekunki SU
III. RYWALIZACJA W NAUCE 13 Konkurs „Najlepsza klasa” cały rok - finał po I i II semestrze SU, opiekunki SU, wychowawcy klas
14 Konkurs „Najlepszy uczeń”
15 Konkurs „Najładniejsza klasa”
16 Uaktualnienie prezentacji najlepszych uczniów
IV. MY I ŚRODOWISKO 17 Zbiórka makulatury, surowców wtórnych i zużytych baterii cały rok SU
18 Pomoc przy organizacji akcji „Sprzątanie świata” SU
V. EMPATIA NIE JEST NAM OBCA 19 Udział w ogólnopolskiej akcji „Góra grosza” – zbiórka groszówek na rodzinne domy dziecka X 2009 SU, samorządy klasowe
20 Włączanie się w akcje charytatywne organizowane w szkole i poza terenem szkoły
21 Współpraca z fundacjami, organizacjami charytatywnymi: sprzedaż kalendarzy, świec bożonarodzeniowych i wielkanocnych cały rok SU
22 Zbiórka zabawek i książek dla dzieci z Oddziału Przedszkolnego i świetlicy samorządy klasowe
23 Pomoc w nauce uczniom najsłabszym i zagrożonym. cały rok
{/tabs}