Punkt Przedszkolny "Chatka Puchatka".

ZAJĘCIA W "CHATCE PUCHATKA"

ppp

Punkt Przedszkolny "Chatka Puchatka", realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. daje możliwość najmłodszym mieszkańcy naszej gminy na wszechstronny rozwój.

Dzięki Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy Gołcza, który jest pomysłodawcą oraz realizatorom, dzieci nie tylko spędzają czas w pięknych, nowoczesnych pomieszczeniach, ale także mają wiele zajęć dodatkowych. Między innymi zajęcia z języka angielskiego, rytmiki, zajęcia z panią logopedą. Ponadto dzieci mogą korzystać z nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw, na którym chętnie spędzają wiosenne dni. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z zajęć naszych oraz ze spacerów.

Kinga Dudek