Skład Samorządu Uczniowskiego na rok 2014/2015

Zdjęcia


Skład Samorządu Uczniowskiego na rok 2014/2015

Opieka nad Samorządem Uczniowskim: Katarzyna Wszół, Dioniza Kaczmarczyk, Mariola Król

Skład Samorządu Uczniowskiego na rok 2013/2014

Wykaz funkcji

Lp.FunkcjaImię i nazwisko
1 PRZEWODNICZĄCY Jakub Drożdż
2 Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO Norbert Jaźwiec
3 Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO Luiza Kałwa
4 CZŁONEK SAMORZĄDU Maciej Jamroży
5 CZŁONEK SAMORZĄDU Ewa Konieczna
6 CZŁONEK SAMORZĄDU Hubert Robakowski

Plan pracy

Hasło programoweLp.Sposób realizacjiTerminOdpowiedzialni
I. ŻYCIE SZKOŁY 1 Wybór Samorządu Szkolnego IX 2014
2 Opracowanie planu pracy IX 2014 opiekunki SU
3 Zamieszczenie informacji o SU na ściennej gazetce X 2014
II. UCZNIOWIE GOSPODARZAMI SZKOŁY (imprezy klasowe i szkolne) 4 Dyskoteki: andrzejkowa, choinkowa, komers klas szóstych XI, I, VI 2014/15 wychowawcy,
5 Święto Edukacji Narodowej – życzenia dla nauczycieli 13 X 2014 samorządy klasowe
6 Akcja „I ty możesz zostać świętym Mikołajem” XII 2014 opiekunki SU
7 Walentynki – walentynkowa poczta, sprzedaż serduszek II 2015
8 Szkolne obchody Dnia Kobiet 08 III 2015 wychowawcy, SU
9 Pierwszy dzień wiosny 21 III 2015 SU, samorządy klasowe
10 Pomoc przy redagowaniu gazetki szkolnej Szkol-Press cały rok SU, samorządy klasowe
11 Powołanie sekcji plastycznej opiekującej się dekoracjami ściennymi na I piętrze cały rok SU
12 Przyłączenie się do organizacji Pikniku Szkolnego czerwiec 2015 SU, opiekunki SU
III. RYWALIZACJA W NAUCE 13 Konkurs „Najlepsza klasa” cały rok - finał po I i II semestrze SU, opiekunki SU, wychowawcy klas
14 Konkurs „Najlepszy uczeń”
15 Konkurs „Najładniejsza klasa”
16 Uaktualnienie prezentacji najlepszych uczniów
IV. MY I ŚRODOWISKO 17 Zbiórka makulatury, surowców wtórnych i zużytych baterii cały rok SU
18 Pomoc przy organizacji akcji „Sprzątanie świata” SU
V. EMPATIA NIE JEST NAM OBCA 19 Udział w ogólnopolskiej akcji „Góra grosza” – zbiórka groszówek na rodzinne domy dziecka X 2014 SU, samorządy klasowe
20 Włączanie się w akcje charytatywne organizowane w szkole i poza terenem szkoły
21 Współpraca z fundacjami, organizacjami charytatywnymi: sprzedaż kalendarzy, świec bożonarodzeniowych i wielkanocnych cały rok SU
22 Zbiórka zabawek i książek dla dzieci z Oddziału Przedszkolnego i świetlicy samorządy klasowe
23 Pomoc w nauce uczniom najsłabszym i zagrożonym. cały rok