Skład samorządu szkolnego na rok 2008/2009

Zdjęcia


Skład Samorządu Uczniowskiego na rok 2008/2009

Opieka nad Samorządem Uczniowskim: Katarzyna Wszół, Dorota Gamrat

Skład Samorządu Uczniowskiego na rok 2008/2009

Mateusz Herian - przewodniczący.

Przwodniczący SU

 

Mateusz Herian klasa VI "A"

Maciej Mucha - Zastępca przewodniczącego.

Zastępca przewodniczącego

 

Maciej Mucha klasa IV

Katarzyna Klóska - Zastępca przewodniczącego.

Zastępca przewodniczącego

 

Katarzyna Klóska klasa VI "B"

Ewelina Zięblińska - Zastępca przewodniczącego.

Zastępca przewodniczącego

 

Ewelina Zięblińska klasa V

Justyna Kaszyńska - Członek Samorządu.

Członek Samorządu

 

Justyna Kaszyńska klasa V

Kinga Cieślińska - Członek Samorządu.

Członek Samorządu

 

Kinga Cieślińska klasa VI "B"

Mariola Herian - Szkol-Press.

SZKOL-PRESS

 

Mariola Herian klasa V

Wykaz funkcji

Lp.FunkcjaImię i nazwisko
1 PRZEWODNICZĄCY Mateusz Herian
2 Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO Maciej Mucha
3 Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO Katarzyna Klóska
4 Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO Ewelina Zięblińska
5 CZŁONEK SAMORZĄDU Justyna Kaszyńska
6 CZŁONEK SAMORZĄDU Kinga Cieślińska
7 Szkol-Press Mariola Herian

Plan pracy

Hasło programoweLp.Sposób realizacjiTerminOdpowiedzialni
I. ŻYCIE SZKOŁY 1 Wybór Samorządu Szkolnego IX/X 2008
2 Opracowanie planu pracy X 2008 opiekunki SU
3 Zamieszczenie informacji o SU na ściennej gazetce X 2008
4 Opracowanie Kodeksu Ucznia w formie gazetki ściennej X 2008
II. UCZNIOWIE GOSPODARZAMI SZKOŁY (imprezy klasowe i szkolne) 5 Dyskoteki: andrzejkowa, choinkowa, komers klas szóstych XI, I, VI 2008/09 wychowawcy,
6 Święto Edukacji Narodowej – życzenia dla nauczycieli 13 X 2007 samorządy klasowe
7 Konkurs wiedzy o Gminie Gołcza XI 2008
8 Akcja „I ty możesz zostać świętym Mikołajem” XII 2008 opiekunki SU
9 Walentynki – walentynkowa poczta, sprzedaż serduszek II 2009
10 Akcja „Szczęśliwy Numerek” wybrany miesiąc do uzgodnienia SU
11 Szkolne obchody Dnia Kobiet 06 III 2009 wychowawcy, SU
12 Pierwszy dzień wiosny – zabawy i konkursy (Konkurs talentów) 20 III 2009 SU, samorządy klasowe
13 Pomoc przy redagowaniu gazetki szkolnej Szkol-Press cały rok SU, samorządy klasowe
14 Powołanie sekcji plastycznej opiekującej się dekoracjami ściennymi na I piętrze cały rok SU
15 Przyłączenie się do organizacji Pikniku Szkolnego czerwiec 2009 SU, opiekunki SU
III. RYWALIZACJA W NAUCE 16 Konkurs „Najlepsza klasa” cały rok - finał po I i II semestrze SU, opiekunki SU, wychowawcy klas
17 Konkurs „Najlepszy uczeń”
18 Konkurs „Najładniejsza klasa”
19 Uaktualnienie prezentacji najlepszych uczniów
IV. MY I ŚRODOWISKO 20 Zbiórka makulatury, surowców wtórnych i zużytych baterii cały rok SU
21 Pomoc przy organizacji akcji „Sprzątanie świata” SU
V. EMPATIA NIE JEST NAM OBCA 22 Udział w ogólnopolskiej akcji „Góra grosza” – zbiórka groszówek na rodzinne domy dziecka X 2008 uczniowie,
23 Włączanie się w akcje charytatywne organizowane w szkole i poza terenem szkoły
24 Współpraca z fundacjami, organizacjami charytatywnymi: sprzedaż kalendarzy, świec bożonarodzeniowych i wielkanocnych cały rok SU,
25 Zbiórka zabawek i książek dla dzieci z Oddziału Przedszkolnego i świetlicy samorządy klasowe
26 Pomoc w nauce uczniom najsłabszym i zagrożonym. cały rok