baner1

Dyrekcja

 

Zdzisława Kyć

Zdzisława Kyć

Dyrektor szkoły

Zdzisława Kyć – mężatka, troje dzieci, troje wnucząt, mieszka w Mostku. Posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne. 

Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej w Mostku na stanowisku nauczyciela. Początkowo uczyła klasy młodsze, później historii, języka polskiego, muzyki a nawet fizyki i matematyki. W 1993 roku ukończyła studia wyższe i zdobyła stopień magistra na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na kierunku historia.

Od 1 marca 2000 roku pełniła obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej w Mostku. W 2002 roku ukończyła studia podyplomowe na Akademii Pedagogicznej na kierunku „Organizacja i zarządzanie oświatą”.  Stopień nauczyciela dyplomowanego zdobyła w lipcu 2003 roku.

Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołczy została po konkursie, który odbył się 23 maja 2005 roku, funkcję tę pełni od 1 września 2005 roku.

W 2006 roku zdobyła kwalifikacje do prowadzenia biblioteki szkolnej – kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa.

Obecnie pani dyrektor uczy historii w klasach 4 - 8.

Ustawicznie podnosi swoje kwalifikacje i zdobywa nowe umiejętności podczas kursów i warsztatów doskonalących. Poprzez codzienną pracę i zaangażowanie dąży, aby Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy była miejscem bezpiecznym, przyjaznym dla uczniów i rodziców, gdzie stosuje się nowoczesne metody i formy nauczania. Wspólnie z nauczycielami i pracownikami szkoły wspiera wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży poprzez rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, talentów, doskonalenie różnych umiejętności i pogłębianie wiedzy.

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
spgolcza@golcza.pl

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
spgolcza@golcza.pl

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
spgolcza@golcza.pl

KONTAKT

map4

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
spgolcza@golcza.pl