baner1

Historia szkoły

Historia szkoły

Śmiało można powiedzieć, że historia Szkoły Podstawowej w Gołczy sięga  połowy XVI wieku, świadczą o tym pierwsze zapiski o szkolnictwie na tym terenie, które mówią o istnieniu jednoklasowej szkółki parafialnej przy kościele p.w. św. Maurycego. Z zapisów kroniki parafialnej wynika, że szkoła taka istniała do 1828 roku, kiedy to zmarł ostatni utrzymywany przez parafian nauczyciel, a budynek popadł w ruinę.  Dopiero w 1883 roku gmina uruchomiła w Gołczy jednoklasową, trzyletnią szkołę podstawową, a ponieważ nie było już budynku szkolnego, pomieszczenia przeznaczonego na salę lekcyjną użyczył jeden z mieszkańców wsi.

 

Wkrótce na miejscu zrujnowanego budynku nakładem gminy powstał nowy, który mieścił salę szkolną oraz mieszkanie dla nauczyciela. Niestety nauka w tej szkole odbywała się po rosyjsku, a ponieważ nie było przymusu szkolnego, uczęszczało do niej niewielu uczniów. Mniej więcej w tym samym czasie w sąsiedniej Wielkanocy tajną szkołę elementarną założył w swoim domu jeden z mieszkańców, pan Andrzej Duda. Grupa uczniów z zaufanych rodzin uczyła się u niego czytania, pisania, rachunków oraz podstaw geografii i historii Polski.

 

W 1918 r. po wyzwoleniu Polski powstała w Gołczy czteroklasowa szkoła elementarna. Jej kolejny dyrektor starał się o przeorganizowanie jej w siedmioklasową szkołę, która umożliwiłaby gołeckim uczniom kontynuowanie nauki w gimnazjum. Pomysł ten udało się zrealizować w następnych latach, choć do klas starszych uczęszczali tylko uczniowie, których rodziców stać było na pokrycie kosztów ich edukacji (obowiązkowe wówczas były tylko cztery klasy).

 

Od początku istnienia szkoła borykała się z problemem braku miejsca na nauczanie. Istniała jedna sala lekcyjna, a roczniki były bardzo liczne. Przez pewien czas radzono sobie z tym problemem wprowadzając naukę zmianową oraz wynajmując pomieszczenia na sale lekcyjne u mieszkańców Gołczy, część dzieci uczyła się w budynku szkolnym w Wielkanocy. Dopiero w latach 1933-1935 wybudowano nową szkołę z przestronnymi salami, mogąca pomieścić wszystkich uczniów. Szkoła stała się wówczas ważnym i w zasadzie jedynym ośrodkiem kultury na wsi. Działała tu grupa teatralna, chór szkolny, drużyna harcerska.

 

Niestety wybuch wojny w oczywisty sposób zahamował rozwój szkolnictwa. Władze okupacyjne wycofały polskie podręczniki, usunęły z sal symbole narodowe, zakazały używania języka polskiego oraz nauki historii i geografii polskiej, wycofały z biblioteki dzieła literatury polskiej.

 

Po wojnie szkoła wzbogaciła się o nowy budynek, mieszczący sekretariat i kancelarię dyrektora, harcówkę, gabinet lekarski, świetlicę szkolną oraz mieszkanie służbowe. Po przekształceniu w szkołę zbiorczą (dla uczniów z Gołczy, Chobędzy, Cieplic, Wielkanocy, Krępy i Rzeżuśni) dobudowano jeszcze stołówkę szkolną.

 

Zbiorcza szkoła w Gołczy miała trzy file – dwuklasową szkołę w Chobędzy oraz czteroklasowe szkoły w Kamienicy i Ulinie Wielkiej. Po ukończeniu tych szkół, uczniowie uczęszczali do szkoły w Gołczy, również po ukończeniu sześciu klas w swojej szkoły do Gołczy przychodzili uczniowie z Makowa. Początkowo uczniowie musieli docierać do szkoły pieszo lub byli dowożeni końmi przez rodziców, dopiero na początku lat siedemdziesiątych gmina zorganizowała im dowozy – najpierw przyczepą autobusową zapiętą do traktora, następnie tzw. Osinobusem, czyli ciężarówką przystosowaną do przewozu osób, w końcu autobusem.

 

Szkoła w dalszym ciągu stanowiła centrum kulturalne wsi i gminy. Działał tu chór szkolny, zespół mandolinistów, drużyna harcerska i gromada zuchowa, a w czasie wakacji dzieciniec – nauczyciele opiekowali się najmłodszymi dziećmi, których rodzice i starsze rodzeństwo pracowali przy żniwach (przedszkole przy szkole podstawowej powstało dopiero na przełomie lat 60 i 70).

 

Współczesna historia Szkoły Podstawowej w Gołczy datuje się od roku 1975.  Filie gołeckiej podstawówki przechodziły przeobrażenia, w kolejnych latach poszczególne szkoły były likwidowane z powodu zmniejszającej się liczby uczniów, tym samym zmieniała się liczba dzieci z tych miejscowości uczęszczających do szkoły w Gołczy, która stanowiła ośmioklasową placówkę zbiorczą. Dziś obwód Szkoły Podstawowej w Gołczy składa się z następujących miejscowości: Gołcza, Chobędza, Cieplice, Czaple Małe, Kamienica, Maków, Rzeżuśni, Ulina Mała, Ulina Wielka, Wielkanoc. Do szkoły uczęszczali i uczęszczają nadal także uczniowie spoza obwodu szkoły – z innych miejscowości  gminy, a nawet spoza niej.

 

Warunki lokalowe szkoły cały czas ulegały zmianie. W roku szkolnym 1975/76 zajęcia odbywały się w dwóch budynkach, klasy I - IV w tzw. „starej” szkole (budynek z XIX wieku), klasy V - VIII w budynku „nowej” szkoły, pochodzącym z lat międzywojennych. Niestety małe sale nie były w stanie pomieścić wszystkich uczniów, dlatego nauka w niektórych klasach odbywała się w systemie zmianowym. Po rozpoczęciu nauki przez dzieci z roczników wyżu demograficznego konieczna była przebudowa szkoły i utworzenie większych sal, mieszczących liczące ponad trzydzieści osób klasy. Dodatkowe sale lekcyjne utworzono po przeniesieniu GZEAS  do nowego budynku, konieczne jednak było dalsze wynajmowanie sal – jedną w Domu Ludowym, drugą w domu prywatnym pana Dudy, ale dzięki temu udało się znieść system zmianowy.

 

Ważną data dla gołeckiej podstawówki okazał się rok 1988. Rozpoczęła się wówczas długo oczekiwana budowa nowej szkoły. Kompleks szkolny, który w stanie surowym został oddany do użytku w 1989 roku, składał się z trzech budynków dydaktycznych i sali gimnastycznej, było również miejsce przeznaczone na boisko oraz plac zabaw dla dzieci. Zajęcia w nowej szkole (choć jeszcze nie we wszystkich pomieszczeniach) rozpoczęły się zimą 1993 roku, w marcu tego samego roku odbyło się poświęcenie nowej szkoły.

 

W 1996 roku oddano do użytku kolejne sale – salę gimnastyczną, siłownię i salę do gimnastyki korekcyjnej. Ostatecznie wszystkie budynki (ze stołówka, aulą oraz budynkiem mieszczącym klasy młodsze, oddział zerowy oraz przedszkole) oddano w 2003 r., a obiekty sportowe – boisko ze sztuczna nawierzchnią i trybunami oraz bieżnię w 2004 r. Obecna szkoła mieści zatem 24 sale dydaktyczne, bibliotekę, pracownie komputerową, aulę, świetlicę, jadalnię, salę gimnastyczną, salę do gimnastyki korekcyjnej z siłownią, gabinety -  logopedyczny i pedagoga szkolnego, szatnię oraz pomieszczenia administracyjne i gospodarcze.

 

W 1999 roku, po reformie oświaty, budynek podzielono pomiędzy gimnazjum i szkołę podstawową. 16 października 2000 r. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum otrzymały imię papieża Jana Pawła II. Tego dnia obchodzone jest też co roku święto patrona szkoły. Szkoła Podstawowa należy do Rodziny Szkół Imienia Jana Pawła II i każdego roku delegacja uczniów i nauczycieli uczestniczy w zjazdach Rodziny i uroczystej mszy na Jasnej Górze w Częstochowie.

 

Na podstawie publikacji "Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy w latach 1975-2007", materiały dzięki uprzejmości Pani Anny Nawrot.

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
spgolcza@golcza.pl

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
spgolcza@golcza.pl

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
spgolcza@golcza.pl

KONTAKT

map4

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
spgolcza@golcza.pl