Wspomnienie o Pani Annie Mąkol

Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą...

Ania

 

 

18 listopada 2011 r. to jeden z najsmutniejszych dni w historii naszej szkoły. Tego dnia niespodziewanie odeszła nasza koleżanka, współpracowniczka, nauczycielka i wspaniała wychowawczyni, Ania Mąkol.

żegnamy Panią Anię w imieniu społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołczy.

Pani Anna Mąkol pracowała na terenie Gminy Gołcza od 1986r. Najpierw w Szkole Podstawowej w Trzebienicach, a następnie od 1999r. w Szkole Podstawowej w Gołczy.

Pani Ania była nauczycielem i wychowawcą klas I- III. Była pracownikiem odpowiedzialnym i sumiennym. Nigdy nie korzystała ze zwolnień lekarskich i urlopów dodatkowych. Miała zawsze czas dla dzieci i ich rodziców. Nigdy nie odmawiała pomocy swoim koleżankom i kolegom z pracy. Potrafiła z serdecznością przekazywać swoja wiedzę i umiejętności. Pracowała z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem. Organizowała dzieciom zajęcia dodatkowe, wycieczki, Zielone Szkoły, spotkania teatralne, konkursy, szukała sponsorów, aby zaspokoić potrzeby najbiedniejszych uczniów.

Poprzez swój wysiłek rozwijała horyzonty myślowe oraz wrażliwość na kulturę i sztukę dzieci którymi się opiekowała. Uczyła takich wartości jak rodzina, miłość, tolerancja i dobro. Uświadamiała uczniom, że w życiu warto uczciwie i godnie postępować.

Corocznie przed Świętami Bożego Narodzenia przywoziła do naszej szkoły Betlejemskie Światło Pokoju. Razem z dziećmi przekazywała to Światło mieszkańcom i pracownikom środowiska lokalnego. Barwny korowód wyruszał ze szkoły, pani Ania niosła Światło a dzieci śpiewały kolędy, przekazywały życzenia, niosły radość i oznajmiały wszystkim że zbliża się Boże Narodzenie.

W tym roku po raz pierwszy pani Ani zabraknie.

Żegnamy naszą koleżankę, która była zawsze uśmiechnięta, życzliwa, pełna optymizmu, piękna i elegancka. Dbała o to, aby w szkole było pięknie, kolorowo i radośnie. Nawet w ostatnim dniu w pracy myślała o swoich uczniach, planowała dalsze zajęcia – chciała, aby dzieci z jej klasy wzięły udział w przedstawieniu teatralnym, aby nadal wyjeżdżały na basen. Szkoła była jej pasją, miała różnorodne pomysły i plany na przyszłość.

Pani Anna pozostanie w naszej pamięci na zawsze.

Dyrektor Szkoły Zdzisława Kyć,

nauczyciele, pracownicy, uczniowie, rodzice.