Polish English French German


Nabór do programu stypendialnego 2023/2024

SuperUser.

Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków informuje o naborze wniosków o przyznanie stypendium w roku szkolnym/akademickim 2023/2024 w ramach Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji finansowanym ze środków własnych Województwa Małopolskiego.

Szczegółowe zasady wsparcia określa: 
Regulamin Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji
– 
do pobrania tutaj

Szczegółowe informacje na stronie: https://www.malopolska.pl/regionalny-program-stypendialny/malopolskie-stypendium-im-sw-jana-pawla-ii-dla-mistrzow-edukacji/20232024?fbclid=IwAR2zbELjaWUK55fSxeJWDlLkEXKY81AHG1ybwji84g3aNnwi3b15BnttgKA

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
spgolcza@golcza.pl

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
spgolcza@golcza.pl

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
spgolcza@golcza.pl

KONTAKT

map4

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
spgolcza@golcza.pl