Polish English French German


Małopolski Konkurs z Fizyki

SuperUser.

Małopolski Konkurs z Fizyki
24 października 2022 r. odbył się szkolny etap Małopolskiego Konkursu z Fizyki. Z klasy 8auczestniczyły: Anna Skotnicka, Martyna Mirowska i Nikola Wójcik, a z klasy 8b- Mateusz Filus. Do konkursu przygotowała uczniów pani Jolanta Szlachta. Uczniowie rozwiązywali zadania 90 minut.
Etap szkolny oparty był na następujących treściach z fizyki:
1) zagadnieniach podstawy programowej z przedmiotu fizyka związanych z działami: ruch i
siły, energia, właściwości materii;
2) wymaganiach doświadczalnych związanych z tymi działami;
3) następujących zagadnieniach rozszerzających:
a) działania na wektorach (dodawanie, odejmowanie, rozkładanie na składowe, obliczanie
wartości wektorów wypadkowych),
b) praca sił składowych,
c) prędkość względna,
d) kinematyka ruchu jednostajnego po okręgu i ruchu obrotowego;
e) ruch jednostajnie przyspieszony z prędkością początkową,
f) ruch jednostajnie opóźniony,
g) siła naprężenia i siła sprężystości (reakcji) podłoża,
h) oporu ruchu, siły tarcia, współczynnik tarcia,
i) siła sprężystości i energia potencjalna sprężystości,
j) maszyny proste, tj.: równia pochyła, dźwignia jednostronna, dźwignia dwustronna, bloczek
ruchomy, bloczek nieruchomy, kołowrót,
k) pęd ciała oraz układu ciał, zasada zachowania pędu.
Do kolejnego etapu rejonowego zakwalifikowali się Ania Skotnicka i Mateusz Filus.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów .

Galeria

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
spgolcza@golcza.pl

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
spgolcza@golcza.pl

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
spgolcza@golcza.pl

KONTAKT

map4

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
spgolcza@golcza.pl