Polish English French German


Projekt edukacyjny "PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA"

SuperUser.

Nasze najmłodsze przedszkolaki - „Wesołe Skrzaty” i „Słoneczka” z ogromną przyjemnością
rozpoczęły po raz kolejny udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Piękna nasza Polska Cała”. Celem tego projektu jest:
- kształtowanie postaw patriotycznych dzieci, szacunku do własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej, uwrażliwienie na historię, folklor i tradycje Polski, dostrzeganie wartości dorobku polskiej nauki i kultury.
- uwrażliwienie na piękno języka polskiego, zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną
- budzenie empatii wobec innych ludzi, kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych i niesienia pomocy
Projekt podzielony jest na kilka bloków tematycznych, których realizacja to wielka, ważna i potrzebna przygoda w życiu dzieci. Pierwsze zadanie pod nazwą „Młodzi Patrioci” polegało na zorganizowaniu kącika o tematyce patriotycznej, poznaniu naszych symboli narodowych. Kolejne – „Szlakiem historii” pozwoliło poznać historię zabytkowej dzwonnicy w Gołczy.

Galeria

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
spgolcza@golcza.pl

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
spgolcza@golcza.pl

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
spgolcza@golcza.pl

KONTAKT

map4

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
spgolcza@golcza.pl