Rekrutacja - nabór wniosków

Nabór wniosków na rok szkolny 2020/2021

MM.

Terminy postępowania rekrutacyjnego

na rok 2020/2021

 

Od 19 do 29 lutego 2020r. – składanie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Od 02 do 27 marca 2020r. – składanie wniosków o przyjęcie do oddziału „0” i oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 05 do 27 marca 2020r. – składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Niezbędne dokumenty dostępne są w sekretariacie szkoły, u wychowawców oddziałów przedszkolnych oraz na stronie internetowej szkoły.

UWAGA!!!:

Wymagane jest dołączenie aktualnego zdjęcia kandydata do legitymacji:

  • do wniosku o przyjęcie do oddziału „0”
  • do wniosku do klasy „I” (jeśli dziecko nie posiada legitymacji)