Polish English French German


Konkurs plastyczno - literacki "Przedszkole - drugi dom"

MK.

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci oraz Rodziców z oddziałów przedszkolnych w Gołczy do udziału w konkursie plastyczno- literackim: „PRZEDSZKOLE-DRUGI DOM”. Konkurs organizowany w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna nasza Polska Cała”

Zadaniem uczestników konkursu jest ułożenie opowiadania, bajki lub wiersza o naszym przedszkolu oraz wykonanie ilustracji.

Regulamin konkursu:

  1. W konkursie brać udział mogą dzieci w wieku od 3 do 6 r. ż., uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w Gołczy przy wsparciu swoich rodziców.
  2. Zadaniem uczestników konkursu jest ułożenie opowiadania, bajki lub wiersza o naszym przedszkolu oraz wykonanie ilustracji.
  3. Prace plastyczne dotyczące naszego przedszkola mogą zostać wykonane w dowolnym formacie i dowolną techniką .
  4. Tematem pracy jest: „Przedszkole- drugi dom”.
  5. Autorem pracy może być jedno dziecko lub rodzeństwo.
  6. Do pracy należy dołączyć osobno napisaną metryczkę: wiek, imię oraz nazwisko dziecka.
  7. Prace należy dostarczyć do dnia 31.10.2019r. do wychowawców grup.
  8. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa.
  9. Zgłoszenie na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych osobowych i przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz organizatora oraz do prezentacji prac na terenie naszej placówki.

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com

KONTAKT

map4

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com