Polish English French German


V edycja Konkursu Wiedzy o Gminie Gołcza

MK.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy zaprasza uczniów szkół podstawowych oraz klas III z oddziałów gimnazjalnych z terenu gminy Gołcza do wzięcia udziału w piątej edycji konkursu wiedzy o Gminie Gołcza    pod hasłem:Gołcza, moja mała Ojczyzna.

Zasady konkursu:

 • Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Gołczy. Odbędzie się na jej terenie 30 maja (czwartek) o godz. 8:00.
 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV- VIII szkół podstawowych z terenu gminy Gołcza oraz klas III oddziałów gimnazjalnych.
 • Konkurs będzie składał się z dwóch części:
  • Część pierwsza to pisemny konkurs wiedzy ( odpowiedzi na pytania ).
  • W konkursie wiedzy może wziąć udział 3 osoby z klas IV-VI i 3 osoby z klas VII, VIII i IIIG (SP Gołcza wystawia po 6 osób z uwagi na liczebność klas).
  • Część druga to konkurs plastyczny. Uczniowie będą pracować w zespołach. Zadaniem zespołu będzie wykonanie pracy plastycznej na dużym arkuszu papieru, dowolną techniką (z wyłączeniem prac przestrzennych). Temat pracy to: „XXI wiek w Gminie Gołcza”. Do pracy powinien być dołączony pisemny komentarz na temat gminy  w dowolnej formie.
  • W konkursie plastycznym każda szkoła może wystawić po 2 zespoły    z klas IV-VII i 2 zespoły z klas VII, VIII i IIIG (SP Gołcza może wystawić po 3 zespoły w każdej z kategorii, z uwagi na liczebność klas). Zespoły mogą być max. 5 osobowe.

W konkursie wiedzy i plastycznym mogą brać udział Ci sami bądź inni uczniowie.

 • Organizator zapewnia arkusze papieru, pozostałe materiały potrzebne  do wykonania pracy uczestnicy organizują we własnym zakresie.
 • Organizator powołuje komisję, której zadaniem będzie ocena prac i wyłonienie laureatów.
 • Na zwycięzców czekają nagrody.
 • Szkoły zainteresowane udziałem w konkursie powinny zgłosić chęć uczestnictwa do dnia 17 maja 2019 r. Zgłoszenia przyjmuje sekretariat Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołczy.
 • Rozstrzygnięcie i rozdanie nagród odbędzie się w dniu konkursu.
 • Konkurs obejmuje wiadomości zawarte: na stronie internetowej http://www.golcza.pl ( historia gminy, gmina w liczbach, turystyka, herb i flaga, edukacja, sołectwa, parafie, OSP, sport).

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com

KONTAKT

map4

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com