Rekrutacja - nabór wniosków

Nabór wniosków na rok szkolny 2019/2020

MM.

Nabór wniosków na rok 2019/2020

 Od 19 do 28 lutego 2019r. – składanie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Od 01 do 29 marca 2019r.składanie wniosków o przyjęcie do oddziału „0” i oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 05 do 26 marca 2019r. – składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Niezbędne dokumenty dostępne są w sekretariacie szkoły, u wychowawców oddziałów przedszkolnych oraz na stronie internetowej szkoły.

UWAGA!!!:

Wymagane jest dołączenie aktualnego zdjęcia kandydata do legitymacji:

  • do wniosku o przyjęcie do oddziału „0”
  • do wniosku do klasy „I” (jeśli dziecko nie posiada legitymacji)