Skład Samorządu Uczniowskiego na rok 2009/2010

Zdjęcia


Skład Samorządu Uczniowskiego na rok 2009/2010

Opieka nad Samorządem Uczniowskim: Mariola Stanoch, Dorota Gamrat, Katarzyna Wszół.

Skład Samorządu Uczniowskiego na rok 2009/2010

Wioletta Gajos - przewodniczący.

Przewodnicząca SU

 

Wioletta Gajos klasa V

Ewelina Zięblińska - Zastępca przewodniczącego.

Zastępca przewodniczącego

 

Ewelina Zięblińska klasa VI

Magdalena Rapacz - Zastępca przewodniczącego.

Sekretarz

 

Magdalena Rapacz klasa VI

Aleksandra Gamrat - Zastępca przewodniczącego.

Członek Samorządu

 

Aleksandra Gamrat klasa VI

Patrycja Migza - Członek Samorządu.

Członek Samorządu

 

Patrycja Migza klasa IV "A"

Anna Papaj - Członek Samorządu.

Członek Samorządu

 

Anna Papaj klasa IV "B"

Wykaz funkcji

Lp.FunkcjaImię i nazwisko
1 PRZEWODNICZĄCa Wioletta Gajos
2 Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO Ewelina Zięblińska
3 SEKRETARZ Magdalena Rapacz
4 CZłONEK SAMORZĄDU Aleksandra Gamrat
5 CZŁONEK SAMORZĄDU Patrycja Migza
6 CZŁONEK SAMORZĄDU Anna Papaj

Plan pracy

Hasło programoweLp.Sposób realizacjiTerminOdpowiedzialni
I. ŻYCIE SZKOŁY 1 Wybór Samorządu Szkolnego IX 2009
2 Opracowanie planu pracy IX 2009 opiekunki SU
3 Zamieszczenie informacji o SU na ściennej gazetce X 2009
II. UCZNIOWIE GOSPODARZAMI SZKOŁY (imprezy klasowe i szkolne) 4 Dyskoteki: andrzejkowa, choinkowa, komers klas szóstych XI, I, VI 2009/10 wychowawcy,
5 Święto Edukacji Narodowej – życzenia dla nauczycieli 13 X 2009 samorządy klasowe
6 Akcja „I ty możesz zostać świętym Mikołajem” XII 2009 opiekunki SU
7 Walentynki – walentynkowa poczta, sprzedaż serduszek II 2010
8 Szkolne obchody Dnia Kobiet 08 III 2010 wychowawcy, SU
9 Pierwszy dzień wiosny 22 III 2010 SU, samorządy klasowe
10 Pomoc przy redagowaniu gazetki szkolnej Szkol-Press cały rok SU, samorządy klasowe
11 Powołanie sekcji plastycznej opiekującej się dekoracjami ściennymi na I piętrze cały rok SU
12 Przyłączenie się do organizacji Pikniku Szkolnego czerwiec 2010 SU, opiekunki SU
III. RYWALIZACJA W NAUCE 13 Konkurs „Najlepsza klasa” cały rok - finał po I i II semestrze SU, opiekunki SU, wychowawcy klas
14 Konkurs „Najlepszy uczeń”
15 Konkurs „Najładniejsza klasa”
16 Uaktualnienie prezentacji najlepszych uczniów
IV. MY I ŚRODOWISKO 17 Zbiórka makulatury, surowców wtórnych i zużytych baterii cały rok SU
18 Pomoc przy organizacji akcji „Sprzątanie świata” SU
V. EMPATIA NIE JEST NAM OBCA 19 Udział w ogólnopolskiej akcji „Góra grosza” – zbiórka groszówek na rodzinne domy dziecka X 2009 SU, samorządy klasowe
20 Włączanie się w akcje charytatywne organizowane w szkole i poza terenem szkoły
21 Współpraca z fundacjami, organizacjami charytatywnymi: sprzedaż kalendarzy, świec bożonarodzeniowych i wielkanocnych cały rok SU
22 Zbiórka zabawek i książek dla dzieci z Oddziału Przedszkolnego i świetlicy samorządy klasowe
23 Pomoc w nauce uczniom najsłabszym i zagrożonym. cały rok