Polish English French German


Konkurs plastyczny - "Święty Jan Paweł II - Patron Rodziny"

MK.

REGULAMIN XXIII KONKURSU PLASTYCZNEGO

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (KL. I-III)   ORAZ SPECJALNYCH OŚRODKÓW SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH DIECEZJI KIELECKIEJ NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Hasło konkursu: ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II – PATRON RODZINY

1 Postanowienie ogólne

 1. Cele konkursu:
 •    ukazanie św. Jana Pawła II jako świadka Ewangelii dla współczesnej rodziny,
 •    ukazanie świętości jako wspólnej drogi wiary dla rodziny,
 •    kształtowanie wśród uczniów postaw budujących wartość rodziny,
 •    kształtowanie wrażliwości artystycznej z pomocą rodziców i nauczycieli.
 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkół Podstawowych (kl. I - III) oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych Diecezji Kieleckiej. Organizowany jest przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Kielcach i przez Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego   i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.
 2. Wymagania dotyczące prac:
 •    prace mają być tematycznie związane z hasłem konkursu,
 •    technika plastyczna: dowolna,
 •    format prac: karta A-4,
 •    praca powinna być: samodzielna i indywidualna,
 •    praca powinna być podpisana na odwrocie i zawierać następując informacje: imię nazwisko ucznia, klasa, placówka oświatowa, temat pracy oraz imię i nazwisko uczącego katechety.

      2 Etapy konkursu

Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach:

 •    etap szkolny – Komisja Szkolna dokona oceny prac i przekaże 3 (trzy) najlepsze do Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Kielcach na adres: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Kielcach, ul. Jana Pawła II, 3, 25-013 Kielce z dopiskiem: „KONKURS PLASTYCZNY”
 •    etap diecezjalny – powołane przez organizatorów jury dokona oceny prac i kwalifikacji na wystawę.

Informacja o nagrodzonych uczniach, adresie miejsca w którym zostaną im wręczone nagrody, zostanie przekazana do katechety prowadzącego drogą telefoniczną lub mailową.

 •       3 Termin konkursu

   Prace z etapu szkolnego powinny zostać przekazane do końca marca 2019 r. na adres podany w pkt 2.   

   Termin rozstrzygnięcia Konkursu na etapie Diecezjalnym: 29 kwiecień 2019 roku.

   Rozdanie nagród: data i miejsce zostaną podane 29 kwietnia 2019 roku.

 • 4 Komisje konkursowe

   Za przeprowadzenie etapu szkolnego odpowiada osoba wyznaczona przez Dyrektora Placówki Oświatowej, który powołuje Szkolną Komisję Konkursową w porozumieniu z Katechetą. Przewodniczący Komisji jest odpowiedzialny za przesłanie 3 najlepszych prac z Kartą zgłoszeniową (załącznik) na adres podany w § 2.

   Diecezjalną Komisję Konkursową tworzą osoby wyznaczone przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Kielcach.

 • 5 Nagrody

Diecezjalna Komisja Konkursowa przyznaje nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia.

 • 6 Uwagi końcowe

Decyzje Komisji Konkursowych poszczególnych etapów są ostateczne.

   Członkowie Komisji Konkursowych wykonują swoją pracę społecznie.

   Organizator nie pokrywa kosztów związanych z dojazdem na konkurs.

   Regulamin Konkursu jest dostępny na internetowej stronie Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Kielcach (www.katecheza.kielce.opoka.org.pl w zakładce „konkursy” oraz na stronie Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach: www.sodmidn.kielce.eu).

   Prace przesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora Konkursu (istnieje możliwość zwrotu wykonanej pracy, ale trzeba się po nią zgłosić osobiście do Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Kielcach).

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com

KONTAKT

map4

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com