Doradztwo zawodowe SPInKa

Szkolny Punkt Informacji i Kariery SPInKa

SuperUser.

W Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gołczy rozpocznie działalność Szkolny Punkt Informacji i Kariery SPInKa realizowany w ramach projektu "Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II", do którego przystąpiła Gmina Gołcza.

             

               Projekt jest współfinansowany ze środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w ramach  Regionalnego  Programu Operacyjnego  Województwa  Małopolskiego  na  lata  2014-2020.  Projekt  ma  na  celu przygotowanie  uczniów  do  świadomego  wyboru  zawodu  zgodnie z  ich  zainteresowaniami i  możliwościami,  dostarczanie  uczniom  informacji o  zawodach,  wymaganiach  rynku  pracy, o  systemie  szkolnictwa  ponadgimnazjalnego, także   poszerzenie  wiedzy   rodziców w  zakresie  doradztwa  edukacyjno-zawodowego. 

          Adresatami  działań podejmowanych w  ramach   SPInKi  są uczniowie  gimnazjum,  ich  rodzice  oraz  nauczyciele. Wsparcie  doradcze  polega  na  realizacji  warsztatów  w  klasach  I-II oraz  stworzeniem  Indywidualnego  Planu  Działań z  uczniami klas drugich i trzecich.

        Ponadto  doradca będzie prowadził  ogólnodostępne  dyżury  dla  uczniów,  rodziców, nauczycieli oraz  organizował  różne  formy aktywności  dla  uczniów  np.  wizyty  zawodoznawcze  na  Festiwalu  Zawodów.

         Udział w projekcie jest bezpłatny.

         W  dniach  od 01  czerwca do  14 czerwca  2017r.  wśród  uczniów  gimnazjum prowadzona będzie rekrutacja na zajęcia. Komisja rekrutacyjna dokona naboru uczestników projektu  do 22 czerwca 2017r.  zgodnie  z  regulaminem  rekrutacji.  Formularze zgłoszeniowe oraz regulamin projektu dostępne są u pedagoga szkolnego.

         Harmonogram działań Szkolnego Punktu Informacji i Kariery, terminy konsultacji indywidualnych  -  zostaną podane we wrześniu.

Szczegóły oraz dokumenty w załącznikach.