Edukacja globalna

#TEG 2017 zajęcia w klasie III a

SuperUser.

Zajęcia w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej 2017, które zostały zrealizowane w klasie IIIa. 

Dzień I -  Podróż do Wietnamu

Poznanie rodzinnych stron Hoana. Zbieranie informacji o Wietnamie. Wyjaśnianie pisowni wyrazów wielką literą. Liczenie głosek i liter w wyrazach. Dopisywanie wyrazów. Rozwijanie zdań.  Różnice między Polską a Wiet­namem. Tradycyjne potrawy wiet­namskie. Słownictwo opi­sujące Polskę. Kultywowanie tradycji rodzin­nych. Właściwe za­chowanie w róż­nych miejscach i sytuacjach. Odczytywanie nazw i wskazy­wanie państw na mapie świata. Oglądanie prezentacji multimedialnej - Edukacja globalna dla najmłodszych - "Wietnam".

Dzień II - Podróże z Obieży­światem – Azja

Czytanie wiersza Urszuli Piotrowskiej „Do Azji z Obieżyświatem”. Podkreślanie w wierszu czasowników. Czytanie wyrazów napi­sanych wspak. Zabawa „Jadę w podróż”. Poznawanie kultur innych narodów. Współpraca w grupie. Oglądanie prezentacji multimedialnej "Dzień w Azji". Poznanie konty­nentu azjatyc­kiego. Otaczanie pętlą opisanego kontynentu. Łączenie zdjęć krajobrazów Azji z podpisami. Układanie na­zwy gór. Szukanie zdjęć zwierząt żyją­cych w Azji.

Dzień III - Nad nami tylko niebo

Tworzenie skojarzeń do podanego tytułu. Czytanie wywiadu z himalaistką Kingą Bara­nowską. Podkreślanie cech i umie­jętności himalaisty. Wykonanie pra­cy technicznej „Moja niezwykła podróż ”. Lepienie gór Himalajów z masy solnej. Zasady zacho­wania na gór­skich szlakach. Poznanie pracy himalaisty.

Galeria zdjęć