Rekrutacja - nabór wniosków

Wyniki rekrutacji dzieci w załącznikach

SP Gołcza.