Polish English French German


18.05.2020 r. 100 lat temu – wszystko się zaczęło!

MM.

W dniu 18 maja 1920 roku urodził się Wielki Papież, Wielki Polak, Wielki Wspaniały Człowiek, Patron Naszej Szkoły – Karol Wojtyła – Jan Paweł II.
Dziś 18 maja 2020 roku obchodzimy 100 rocznicę jego urodzin. Wdzięczni za Jego pontyfikat cała społeczność Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołczy składa hołd naszemu Wielkiemu Rodakowi, który był i jest dla nas wzorem i przykładem głębokiej wiary, patriotyzmu i miłości do drugiego człowieka.
Uczniowie klas młodszych wspominając Jana Pawła II, wykonali dla Niego laurki, chcąc w ten sposób uhonorować pamięć Papieża.
Uczniowie klas starszych pochylili się nad życiorysem Karola Wojtyły, wspominając jego pielgrzymki do Polski oraz zagłębili się w twórczość poetycką.

AK

13.05.2020 r. Informacje dotyczące funkcjonowania szkół

MM.

Od 25 maja umożliwione zostanie prowadzenie:

  •  zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej,
  •  konsultacji z nauczycielami uczniów klas 8, przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach. Konsultacje będą mogły odbywać się indywidualnie lub w małych grupach.

Od 1 czerwca – konsultacje w szkołach z nauczycielami dla pozostałych uczniów ze wszystkich przedmiotów, np. w celu poprawienia ocen.

Rodzice będą decydować o tym, czy dziecko zostanie posłane na zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne.

Od 17 maja dzieci poniżej 13. roku życia będą mogły wychodzić z domu bez opieki dorosłego opiekuna.

Informacja - REKRUTACJA

MM.

Została zakończona rekrutacja w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołczy na rok szkolny 2020/2021.

Do klas 1 zostały przyjęte dzieci z rocznika 2013
Do oddziału „0” zostały przyjęte dzieci z roczniak 2014.
Wszystkie dzieci z rocznika 2015, 2016, 2017 zostały przyjęte do oddziału przedszkolnego.

Nie zostały przyjęte dzieci z rocznika 2018, ponieważ nie spełniają podstawowego kryterium naboru (wiek dziecka).

04.05.2020r. Informacja dla rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola przy Szkole Podstawowej w Gołczy

MM.

 W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej o otwarciu przedszkoli, uprzejmie informuję, iż od dnia 6 maja 2020 r. Przedszkole w Gołczy zostanie otwarte.

Na podstawie wytycznych  Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia  oraz ze względu na sytuację epidemiologiczną -  ograniczona zostaje liczebność grup przedszkolnych do 10 dzieci w grupie.

Z uwagi na zmniejszenie liczby dzieci w grupach, pierwszeństwo uczestniczenia w zajęciach opiekuńczych w Przedszkolu, w okresie epidemii, będą miały dzieci rodziców, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką dziecka w domu.

Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Aby zapewnić bezpieczeństwo, dzieci uczęszczające do przedszkola  przebywać będą  w wyznaczonych stałych salach. Nie będą organizowane wyjścia z budynku przedszkola.

Rodzice zobowiązani są zaopatrzyć swoje dzieci, które ukończyły 4 lata, w indywidualną osłonę na nos  i usta podczas drogi do przedszkola oraz z przedszkola do domu.

Zaleca się, aby dzieci do przedszkola przyprowadzali rodzice (prawni opiekunowie).

Zabrania się wnoszenia do przedszkola jakichkolwiek przedmiotów ( zabawek, plecaków, napojów, żywności itp.).

Każdorazowo rodzic (prawny opiekun) składa oświadczenie, iż Jego dziecko jest zdrowe i nie przejawia objawów choroby oraz że nikt z mieszkańców nie jest objęty kwarantanną.

W przedsionku może przebywać tylko jeden rodzic (prawny opiekun) z dzieckiem (dziećmi  w przypadku rodzeństwa). Takie same zasady obowiązują podczas odbierania dziecka  z przedszkola.

Rodzic, wchodząc do budynku przedszkola ma obowiązek noszenia maseczki ochronnej.

Przed wyjściem z przedsionka przedszkola należy zdezynfekować dłonie.

Rodzice zobowiązani są do zachowania bezpiecznej odległości między sobą, podczas oczekiwanie na wejście z dzieckiem do przedsionka przedszkola.

Do dnia 5 maja 2020 r. rodzic (prawny opiekun)  zobowiązany jest do złożenia dyrektorowi przedszkola deklaracji, woli uczęszczania dziecka do przedszkola na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.

W razie zgłoszenia większej ilości dzieci, niż wynika to z ograniczania związanego ze zmniejszeniem liczby dzieci w grupach, dyrektor przedszkola podejmuje ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu dziecka do uczęszczania na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.

Podczas pobytu dziecka w przedszkolu, zostaną zachowane wszelkie niezbędne środki ostrożności : wietrzenie sal, dezynfekowanie zabawek,  sprzętów, urządzeń sanitarnych itp.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar pliku
Pobierz ten plik (Oświadczenia_rodzicow_COVID.docx)Oświadczenia_rodzicow_COVID.docx 17 kB

30.04.2020r. Od 6 maja 2020 roku otwieramy Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołczy

MM.

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej, iż od 6 maja mogą zostać otwarte przedszkola, żłobki i kluby dziecięce Wójt Gminy Gołcza, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, podjął decyzję o skorzystaniu z tej możliwości.

Oddziały przedszkolne otwierane będą przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.
         Ze względu na sytuację epidemiczną, liczebność grupy przedszkolnej jest ograniczona (maksymalnie 10 osób w grupie), w pierwszej kolejności z przedszkola będą mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu, będą przebywały w przedszkolu w godzinach od 7:00- 16:00.

Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


           Wytyczne MEN, które będą obowiązywały w oddziałach przedszkolnych w związku z zapowiedzianym umożliwieniem otwarcia placówki dostępne są w załącznikach.


Zainteresowanych rodziców prosimy o zgłaszanie dzieci do dnia 04 maja do godz. 15:00.

Dyrektor Szkoły - Zdzisławy Kyć,    tel.:  607 367 667

Wicedyrektor -      Elżbiety Kwapień, tel.: 696 953 062

e-mail szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

sekretariat szkoły: 123886071, 123886020 (w poniedziałek w godz. 9:00 – 12:00)

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com

KONTAKT

map4

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com