Polish English French German


16.03.2022 IntegracJA w klasie

MM.

Klasa V B uczestniczyła w lekcji bibliotecznej w BiOAKu, poświęconej integracji klasowej. Podczas zajęć szukano odpowiedzi na pytanie – Co to jest integracja? Dzięki różnym konkurencjom i zadaniom uczniowie zrozumieli na czym polega integracja. Zauważyli również, że klasa to przypadkowy zbiór osób. Każdy jest inny i wnosi do zespołu różne doświadczenia, zainteresowania czy normy zachowania, dlatego działając wspólnie, można więcej osiągnąć. Prawdziwość tego stwierdzenia potwierdziły zabawy: klasowa stonoga, trzy prawdy o sobie, promyki radości oraz odegranie scenki z wiersza „Rzepka” Juliana Tuwima.

Każdy wie, że integracja sprzyja budowaniu pozytywnej atmosfery, która z kolei zapewnia poczucie bezpieczeństwa. Zgrana klasa to „bezpieczna baza” do wspólnego przeżywania sukcesów i porażek bez ryzyka ośmieszenia czy wykluczenia. Klasa zżyta ze sobą chętnie podejmuje się realizacji nowych, coraz trudniejszych zadań. Rozwija umiejętności z zakresu asertywności, komunikacji czy rozwiązywania konfliktów. Dzięki temu kształtuje się u uczniów postawa prospołeczna, za którą idzie poczucie odpowiedzialności za innych i częstsze udzielanie pomocy.

 

red.

zdjęcia

Biblioterapia

MM.

Literatura jest dobra na wszystko – mogli się o tym przekonać uczniowie klasy VIIA w czasie zajęć z biblioterapii przeprowadzonych przez bibliotekarkę panią Agnieszkę Skotnicką.

Uczniowie wysłuchali „Bajki o dwugłowym smoku” Beaty Jaraczewskiej a w czasie dyskusji nawiązali do znanej z mitologii greckiej hydry, wielogłowego stwora do którego można porównać społeczność klasową.

Następnie przeszliśmy do ćwiczeń, które udowodniły nam, że współpraca w klasie jest bardzo ważna, że, co prawda z najbliższą koleżanką czy kolegą współpracuje się łatwiej, ale pracując z innymi osobami w klasie, przy odrobinie dobrej woli, można osiągnąć sukces. Bawiliśmy się dziecięcymi wyliczankami i próbowaliśmy napisać coś na tablicy mając ręce związane z inną osobą, co tylko z pozoru wydawało się proste.

Kolejne ćwiczenie polegało na udzieleniu odpowiedzi na kilka pytań dotyczących kolegów i koleżanek z klasy – okazało się, że są osoby o których wiemy bardzo dużo ale są też takie o których mamy niewielką wiedzę. Doszliśmy do wniosku, że o wiele łatwiej jest nam podjąć działania z tymi osobami które lepiej znamy.

Ostatnie zadanie przeprowadziliśmy w zespołach 4-osobowych, w których testowaliśmy przydatność wszystkich członków grupy przy wydawałoby się banalnym zadaniu polegającym na nalaniu wody do kubka.

Zajęcia bardzo nam się podobały i dały nam sporo do przemyślenia – współpraca w klasie jest niezbędna abyśmy mogli odnieść sukces w naszych działaniach.

AN

galeria zdjęć 

16.03.2022 Zerówkowicze w świecie brył geometrycznych

MM.

Dzieci z klasy 0a z okazji Międzynarodowego Dnia Matematyki, który w tym roku obchodzony był 14 marca, poznały bryły geometryczne. Za pomocą metody Marii Montessori, kart pokazowych oraz piankowych brył dzieci doświadczały za pomocą dotyku kształtu, budowy oraz wielkości każdej z nich. Sześcian, graniastosłup, ostrosłup, stożek, kula, prostopadłościan nazwy, choć bardzo trudne to dzieci bardzo szybko je zapamiętały. Bardzo chętnie porównywały je oraz badały, sprawdzały, które z nich toczą się, a które przewracają. Dzięki tym zajęciom poznały nowe nazwy geometryczne oraz dowiedziały się, że bryły są w naszym otoczeniu. Szczególnie z zaangażowaniem tworzyli swoje własne bryły za pomocą patyczków i plasteliny. Dzień matematyki nie mógł odbyć się także bez dodawania, które nasze mądre główki bardzo lubią.

A.B.

galeria zdjęć

Ja plotę, ty pleciesz, on plecie… czyli o różnych sposobach skutecznej komunikacji-warsztaty biblioteczne

SuperUser.

Uczniowie klasy 6 A podczas warsztatów bibliotecznych w BiOAKu mogli się przekonać, że słowo pleść ma kilka znaczeń; można pleść kosze, warkocze [co udowodnili uczniowie 6 A], pleść potocznie oznacza też opowiadać nieprawdziwe rzeczy, czyli pleść trzy po trzy. Szóstoklasiści dowiedzieli się, że nie zawsze wszystko można mówić, bo obowiązuje tajemnica, z drugiej strony bywają sytuacje, że warto wyrzucić, wykrzyczeć z siebie negatywne emocje. Ale należy zwrócić uwagę na to, by słowa przez nas wypowiadane były przemyślane czy powiązane z myśleniem, nie należy rozgłaszać niepotwierdzonych informacji, bo plotka wylatuje wróblem, a wraca wołem. Podczas warsztatów młodzi ludzie bawiąc się na przykład w tzw. głuchy telefon, pokazali, że oprócz tradycyjnej rozmowy istnieje wiele różnych sposób przekazywania informacji. Ważne jest to, by był nadawca, odbiorca, komunikat czyli zadokowana wiadomość, kanał i kod znany i rozumiany przez obie strony.

Dziękujemy Paniom Bibliotekarkom Agnieszce Skotnickiej i Agnieszce Janus za zorganizowanie i przeprowadzenie ciekawych zajęć, podczas, których zrozumieliśmy, jak mówić, by być właściwie zrozumianym, było też wiele śmiechu i świetnej zabawy!

Galeria

Warto być przyzwoitym...

SuperUser.

Uczniowie klasy 7 b wzięli udział w sesji edukacyjnej Państwowego Muzeum Auschwitz Birkenau poświęconej postaci Władysława Bartoszewskiego – z okazji setnej rocznicy jego urodzin. Władysław Bartoszewski urodził się 19 lutego 1922 r. Był więźniem niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz, żołnierzem Armii Krajowej, a także współzałożycielem Rady Pomocy Żydom Żegota. Został uhonorowany przez Yad Vashem medalem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata.

Podczas sesji wykład na temat uwięzienia Władysława Bartoszewskiego w niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz oraz tego, jak wpłynęło to na jego dalsze życie, wygłosił Marek Zając, przewodniczący Rady Fundacji-Auschwitz-Birkenau. O powojennej działalności prof. W. Bartoszewskiego i jego współpracy z Muzeum opowiadał dyrektor Miejsca Pamięci dr Piotr M. A. Cywiński. Władysław Bartoszewski mówił o sobie, że był kandydatem na zwykłego, dobrego człowieka, w piekle Auschwitz nauczył się doceniać każdy drobny ludziki gest, a najważniejsze było to, by nie szkodzić drugiemu człowiekowi. Często stawiał pytanie, czy zawsze można zaradzić złu? To bardzo trudny dylemat…, ale jakże wciąż aktualny problem, można się o tym przekonać i dziś. W. Bartoszewski uważał, że zawsze trzeba się starać zmniejszyć ból, ograniczyć zło. Doświadczenia obozowe sprawiły, że robił wiele rzeczy z ogromnym poświęceniem, ponieważ żył życiem darowanym, pożyczonym. Starał się myśleć praktycznie, tego nauczył się w obozie. Władysław Bartoszewski zmarł 24 kwietnia 2015 r.

Podczas warsztatów- Przetrwali by żyć! Świat po Auschwitz-, prowadzonych przez Edukatorów z Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, Uczniowie poznali ciekawe i naznaczone traumą obozową historie życia pięciu wspaniałych postaci: Władysława Bartoszewskiego, Edith Eger, Augusta Kowalczyka, Batszewy Dagan i Hermana Langbeina. Ich losy pokazują, że zawsze warto być przyzwoitym!

Swoimi refleksjami i przemyśleniami podzieliła się Magdalena Robakowska, Uczestniczka warsztatów: Myślę, że tego typu warsztaty uczą nas młodych, by nie powtarzać błędów przeszłości. Moja grupa śledziła i analizowała losy Edith Eger, która mimo tragicznych doświadczeń Auschwitz [trafiła do obozu, mając zaledwie 16 lat] zawsze była pełna empatii i miłości do drugiego człowieka, pracując po wojnie jako psycholog, pomagała innym. Uważam, że była to ciekawa lekcja życia i historii, dużo z niej wynieśliśmy i zapamiętamy na długo…

Galeria

Spotkanie zerówek z panią policjant

MK.

W ubiegłym tygodniu w czwartek nasze oddziały zerowe odwiedziła pani sierżant sztabowa Lidia Kyzioł z Powiatowej Komendy Policji w Miechowie. Celem spotkania było przypomnienie dzieciom zasad poruszania i bezpiecznego zachowania się w drodze do szkoły. Dzieci świetnie wykazały się wiedzą na temat bezpieczeństwa na drodze oraz znajomością numerów alarmowych. Na pamiątkę otrzymały odblaski oraz malowanki "Policja dzieciom". Wykonaliśmy wspólne pamiątkowe zdjęcia.

D. Ciepły

Galeria zdjęć

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
spgolcza@golcza.pl

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
spgolcza@golcza.pl

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
spgolcza@golcza.pl

KONTAKT

map4

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
spgolcza@golcza.pl