Polish English French German


10.04.2018 Finał Małopolskiego Konkursu Chemicznego

SuperUser.

W dniu 10 kwietnia w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk w Krakowie miało miejsce uroczyste zakończenie Małopolskiego Konkursu Chemicznego dla uczniów klas gimnazjalnych województwa małopolskiego. Na uroczystość zaproszeni zostali wszyscy laureaci i finaliści. Wśród nich uczeń naszej szkoły Adam Jędrzejczyk, który z rąk Małopolskiego Wicekurator Oświaty - pani Haliny Cimer odebrał zaświadczenie finalisty.

Po części oficjalnej odbył się wykład na temat chemii  czekolady, podczas którego przedstawiono sposób jej wytwarzania. Po wykładzie był czas na krótki poczęstunek, a także zwiedzanie instytutu.

Gratulujemy jeszcze raz Adamowi osiągnięcia i życzymy dalszych sukcesów w następnych etapach kształcenia.

Gratulacje i podziękowania otrzymała także pani Jolanta Sypień, pod której kierunkiem i opieką Adam przygotowywał się do tego niezwykle wymagającego konkursu. 

Galeria zdjęć

18.04.2018 Wiosna w oddziale przedszkolnym Chatka Puchatka

SuperUser.

Tak długo oczekiwana i wypatrywana, wiosna zawitała już u nas na dobre.  

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z zajęć w oddziale przedszkolnych Chatka Puchatka.

Zobaczycie wiosnę, która zagościła w sali oraz jak przedszkolaki samodzielnie robiły masło. Masełko było pyszne i przede wszystkim zdrowe, bo bez konserwantów.

Galeria zdjęć

B.Wypchał

Spotkanie z przedstawicielem KRUS

SuperUser.

W minionym tygodniu uczniowie  klas II i III wzięli udział w pogadance z zakresu BHP w gospodarstwie rolnym pod hasłem "Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy".


Dzieci obejrzały również film edukacyjny, dotyczący bezpieczeństwa na wsi. To ważna tematyka, zagadnienia dotyczą bezpośrednio naszych uczniów, nic więc dziwnego, że dzieci z wielką uwagą i aktywnie uczestniczyły w spotkaniu.

Pogadankę przeprowadził przedstawiciel KRUSU.

Galeria zdjęć

20.04.2018 "Dzieci świata" - wystawka książek (Edukacja Globalna)

SuperUser.

W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła realizuje projekt związany z Edukacją Globalną. Od poczatku roku szkolnego podejmowane są różnorodne działania - lekcje, akcje, konkursy, spotkania, prezentacje itd. Biblioteka szkolna również zaakcentowała tematykę edukacji globalnej - zorganizowano wystawkę książek. Ponieważ zakres tematyczny, jaki obejmuje edukację globalną jest bardzo szeroki, panie bibliotekarki skupiły się na zaprezentowaniu książek poruszajacych jedno z najważniejszych zagadnień EG. Kto najbardziej może interesować naszych uczniów, dzieci? Oczywiście - inne dzieci!

Książki, które zgromadzono na wystawce opowiadają o dzieciach świata - przedstawiają ich życie, smutki i radości, nierzadko problemy - tak inne od tego, co dotyczy polskich dzieci. Mówią o dzieciach z krajów dotkniętych biedą, objętych konfliktami zbrojnymi np. o dzieciach uchodźców, pokazują realia ich życia np. dostęp do edukacji. Mówią także o bardzo ważnym problemie przestrzegania praw dziecka.

Nasi czytelnicy z wielkim zainteresowaniem ogladają zaprezentowane książki.

Zapraszamy do biblioteki! 

Dziękujemy pani Agnieszce Skotnickiej z Biblioteki Publicznej w Gołczy za pomoc w zorganizowaniu wystawki.

Galeria zdjęć

V Gminny Konkurs Wiedzy o św. Janie Pawle II - zaproszenie i regulamin

SuperUser.

V Gminny Konkurs Wiedzy o św. Janie Pawle II

„Święty Pielgrzym Wolności”

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy zaprasza uczniów szkół podstawowych

i gimnazjum z terenu gminy Gołcza  do wzięcia udziału w konkursie wiedzy

o św. Janie Pawle II.

Tegoroczne hasło konkursu brzmi: „Święty Pielgrzym Wolności”

 1. Cele konkursu:
 • Pogłębianie znajomości nauczania św. Jana Pawła II i przesłania Jego pontyfikatu;
 • Kształtowanie postawy szacunku i uznania oraz pamięci o Ojcu Świętym Janie Pawle II;
 • Zdobywanie i pogłębianie wiedzy o pielgrzymkach Papieża ze szczególnym uwzględnieniem IV pielgrzymki  św. Jana Pawła II do Polski;
 • Integracja uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy Gołcza;
 • Rozwijanie wyobraźni i zdolności twórczych dzieci i młodzieży;
 • Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci.
 1. Zasady konkursu:
 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV- VII szkół podstawowych z terenu  gminy Gołcza oraz klas II – III Gimnazjum Publicznego w Gołczy.
 • Konkurs składa się z II etapów:

I etap – konkurs plastyczny

 • Konkurs będzie przebiegał w 2 kategoriach wiekowych: klasy IV – VI oraz klasy VII, II

i  III gimnazjum.

      2)   Uczniowie mają za zadanie wykonać na terenie szkoły pracę plastyczną w dowolnym formacie i dowolną techniką. Wykluczone są jedynie prace przestrzenne.

   3)  Temat pracy: „Jan Paweł II – Papież Pielgrzym”.

      4)   Uczestnicy konkursu mogą przygotować materiały do wykonania pracy w domu, jednak sama praca ma powstać w dniu konkursu.

      5)   Pracę należy opisać w następujący sposób: imię i nazwisko autora, klasa, nazwa szkoły.

 • Konkurs plastyczny odbędzie się w dniu konkursu wiedzy: 11 maja 2018 r. o godz. 8:00.
 • Komisja konkursowa oceni prace i wyłoni laureatów.

II etap - konkurs wiedzy

1) Konkurs będzie miał formę indywidualnego testu pisemnego.

Pytania będą dotyczyły życia, działalności, pielgrzymek św. Jana Pawła II ze szczególnym uwzględnieniem IV pielgrzymki Papieża do Polski.

 2) Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch grupach wiekowych:

 1. a) Klasy IV – VI SP
 2. b) Klasy VII, II i III G

3) Każda szkoła może zgłosić do konkursu po jednym uczniu z każdej klasy (w przypadku braku chętnych z danej klasy uczestników można wybrać z innej).

 • Zagadnienia do konkursu załączone zostały do regulaminu.
 • Konkurs wiedzy odbędzie się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołczy

            dnia  11 maja 2018 roku o godzinie 8:00.

 • Szkoły zainteresowane udziałem w konkursie powinny zgłosić chęć uczestnictwa do 1 maja 2018 r.

Zgłoszenia przyjmuje sekretariat Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołczy.

Organizatorzy:

mgr Mariola Król

mgr Katarzyna Wszół

mgr  Maria Cyganek

Zagadnienia do konkursu wiedzy o Janie Pawle II

Święty Pielgrzym Wolności” :

 

 1. Droga Karola Wojtyły do posługi papieskiej (od urodzenia do momentu zostania papieżem)
 2. Wykładniki pontyfikatu, najważniejsze hasła, modlitwy Jana Pawła II.
 3. Święta ustanowione przez Ojca Świętego.
 4. Pielgrzymki Jana Pawła do Polski - hasła, czas trwania, cele pielgrzymek, najważniejsze wydarzenia, spotkania, osoby kanonizowane i beatyfikowane
 5. IV pielgrzymka Ojca Świętego do Polski - dokładny przebieg, najważniejsze myśli, przesłania.
 6. Proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny.
 7. Uczniów klas VII SP, II i III G obowiązuje znajomość terminów związanych z pontyfikatem Jana Pawła II (konklawe, elementy stroju papieskiego, pontyfikat, encykliki itp.) oraz dorobku literackiego.

Strony pomocne w przygotowaniu do konkursu:

http://www.janpawel2.pl/jan-pawe-ii/pielgrzymki1/414-polska-1--9-vi-1991-oraz-13--16-viii-1991

http://www.janpawel2.pl/jan-pawe-ii/zyciorys1

http://www.centrumjp2.pl/wikijp2/index.php?title=Pielgrzymka_zagraniczna_(51)

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II

https://pl.wikipedia.org/wiki/Proces_beatyfikacyjny_i_kanonizacyjny_Jana_Paw%C5%82a_II

"Mój szkolny kolega z misji" - konkurs plastyczny

SuperUser.

,,Mój szkolny kolega z misji ”

DSC 0504DSC 0499

Od września 2017r. – 20 marca 2018r. uczniowie Szkoły Podstawowej kl 4 – 6 brali udział XVII edycji konkursu ogólnopolskiego "Z Maryją na misjach.”
Celem konkursu było rozbudzenie wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjum zainteresowania misjami prowadzonymi przez polskich misjonarzy na wszystkich kontynentach, jak również ukazanie postawy solidarności z rówieśnikami żyjącymi w krajach misyjnych, zachęcając do poznania ich kultury, obyczajów, sytuacji społecznej i politycznej oraz warunków bytowych. Konkurs służył pogłębieniu wiedzy o życiu na innych kontynentach, kształtowaniu postaw tolerancji, solidarności oraz rozbudzaniu wrażliwości na sytuację rówieśników w najuboższych krajach świata.
Zgodnie z regulaminem szkoła może przesłać jedną najciekawszą pracę plastyczną. W tym roku do II edycji konkursu została przesłana praca Moniki Natkaniec z kl. 6b.
W etapie szkolnym nagrody otrzymali:
1 miejsce Monika Natkaniec
2 miejsce Dominika Duda
3 miejsce Natalia Rachwał
Gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnym etapie.

Anna Kędzierska

DSC 0501

23.03.2018 IV Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej „I CAN SING” w Szreniawie

SuperUser.

23 marca 2018 r.  w Szkole Podstawowej w Szreniawie odbył się IV Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej  „I CAN SING”. Organizatorem konkursu była pani mgr Magdalena Kowalska. Do konkursu zgłosiło się 9 uczestników ze Szkół Podstawowych w Gołczy, Szreniawie i Wysocicach.

Podczas konkursu uczniowie  wykonywali swój repertuar na żywo i z pamięci. Jury przede wszystkim zwracało uwagę na sprawność w posługiwaniu się językiem angielskim oraz na umiejętności wokalne. Poziom konkursu był  wysoki – uczniowie przepięknie śpiewali oraz interpretowali znane angielskie utwory muzyczne. Naszą szkołę reprezentowały 4 uczennice z klas trzecich i zdobyły wysokie miejsca.

Uczennice klasy III a Julia Perek („Hokey Pokey”) oraz Weronika Flak („The wheels on the bus”) zajęły ex aequo I miejsce.

Uczennica klasy III b Klaudia Piechulska  zajęła ex aequo II miejsce (” The farmer in the dell”).

Uczennica klasy III b Maja Pacia zajęła ex aequo III miejsce („If you’re happy”).

Dziękujemy pani Magdalenie Kowalskiej ze Szkoły Podstawowej w Szreniawie za coroczną organizację tego konkursu.

 Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Galeria zdjęć

A.Smolec

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com

KONTAKT

map4

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com