Polish English French German


„Poczytaj mi babciu, poczytaj mi dziadku”

MM.

W bibliotece w Gołczy ruszyła kampania „Poczytaj mi babciu, poczytaj mi dziadku” realizowana w ramach projektu „W poszukiwaniu straconego czasu – wyprawa w świat książek i nie tylko” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Akcja ma na celu zaangażowanie seniorów do czytania bajek dzieciom i opowiadania o własnym dzieciństwie. Spotkaniom tym towarzyszyć będą smaki dzieciństwa np. chleb ze śmietaną i cukrem, suszone owoce, itp.

Jako pierwsi bibliotekę odwiedzili zerówkowicze z klasy pani Uli Jasłowskiej.

Uczniowie wysłuchali bajki Ezopa „O zającu i żółwiu”, którą przeczytała im pani Helena członkini Klubu Senior + w Mostku.

Potem dzieci urządziły wyścig do marchewki dwóm bibliotecznym zającom: Bielakowi i Szarakowi. Na całe szczęście Szarak podzielił się z uczestnikami wygraną marchewką i wszędzie rozległo się radosne chrupanie.

W drugiej części spotkania dzieci wykonały własnego puchatego zajączka i wysłuchały kilku ciekawostek o tym sympatycznym zwierzątku.

Serdecznie dziękujemy pani Helenie. Mamy nadzieję, że inne babcie wezmą z niej przykład!

Czytajcie ze smakiem!

BiOAK

galeria zdjęć BiOAK

09.10.2019 Otwarcie boiska

MM.

W dniu 9 października 2019r. o godzinie 10.00 odbyło się oficjalne otwarcie zmodernizowanego boiska wielofunkcyjnego przy naszej szkole.

W wydarzeniu udział wzięli m.in. Sekretarz Województwa Małopolskiego Wojciech Piech, Wójt Gminy Lesław Blacha, Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Makola, radni Rady Gminy Gołcza, kierownicy urzędu i dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy oraz nauczyciele i uczniowie naszej szkoły. Przybyłych gości powitała Pani Dyrektor Zdzisława Kyć.

Uroczystości towarzyszyły okolicznościowe przemówienia, symboliczne przecięcie wstęgi oraz poświęcenie obiektu. Poświęcenia obiektu sportowego dokonał ksiądz proboszcz z parafii Gołcza.

Po części oficjalnej młodzież i goście osobiście sprawdzili stan nowego boiska, oddając się grze w koszykówkę. Pomogły w tym piłki ofiarowane przez Sekretarza Województwa Małopolskiego Wojciecha Piecha oraz Wójta Gminy Lesława Blachę.

Na zakończenie uczniowie szkoły zaprezentowali umiejętności sportowe i taneczne przygotowane pod kierunkiem pani Elżbiety Papaj i pana Marcina Dudzińskiego.

Inwestycja była możliwa dzięki środkom pozyskanym z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa MIRS”.

galeria

3.10.2019 r. Spotkanie z Panią Policjant

MK.

3 października 2019 roku nasze przedszkolaki odwiedziła pani Lidia Kyzioł z Komendy Powiatowej Policji w Miechowie. Zebranym licznie dzieciom pani policjant przypomniała zasady bezpieczeństwa, które obowiązują w różnych napotkanych sytuacjach dotyczących małych dzieci. Dzieci brały aktywny udział w rozmowie. Udzielały odpowiedzi na każde zadane pytanie. Na zakończenke tego bardzo ważnego spotkania otrzymały odblask i kolorowankę.

A. Cencek

Galeria zdjęć

Mały Miś w świecie literatury - kolejne spotkanie przedszkolaków

MK.

W miniony wtorek 1 października nasze dwa misie - Bunię i Miodka odwiedził kolejny gość - pani Anna Nawrot. Przedszkolaki z grup "Słoneczka" i "Wesołe Skrzaty" wraz z misiami posłuchały "Bajki o smoku Kruszynce", który pozjadał wszystkie rozumy i robił wszystko to co chciał, ale do czasu...bo: "Kto nie słucha mądrych rad, kto rozumy wszystkie zjadł, temu figle płata los i rozdaje prztyczki w nos!". Bajka z morałem bardzo podobała się przedszkolakom.

W drugiej części spotkania dzieci obejrzały krótki filmik z udziałem niebywałego gościa- Pani Jesieni, która powitała nasze zmisiowane przedszkolaki. Na koniec wszyscy zatańczyli dwie znane już dzieciom piosenki o misiach.

To było piękne, misiowe spotkanie!

Galeria zdjęć

Konkurs plastyczno - literacki "Przedszkole - drugi dom"

MK.

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci oraz Rodziców z oddziałów przedszkolnych w Gołczy do udziału w konkursie plastyczno- literackim: „PRZEDSZKOLE-DRUGI DOM”. Konkurs organizowany w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna nasza Polska Cała”

Zadaniem uczestników konkursu jest ułożenie opowiadania, bajki lub wiersza o naszym przedszkolu oraz wykonanie ilustracji.

Regulamin konkursu:

 1. W konkursie brać udział mogą dzieci w wieku od 3 do 6 r. ż., uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w Gołczy przy wsparciu swoich rodziców.
 2. Zadaniem uczestników konkursu jest ułożenie opowiadania, bajki lub wiersza o naszym przedszkolu oraz wykonanie ilustracji.
 3. Prace plastyczne dotyczące naszego przedszkola mogą zostać wykonane w dowolnym formacie i dowolną techniką .
 4. Tematem pracy jest: „Przedszkole- drugi dom”.
 5. Autorem pracy może być jedno dziecko lub rodzeństwo.
 6. Do pracy należy dołączyć osobno napisaną metryczkę: wiek, imię oraz nazwisko dziecka.
 7. Prace należy dostarczyć do dnia 31.10.2019r. do wychowawców grup.
 8. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa.
 9. Zgłoszenie na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych osobowych i przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz organizatora oraz do prezentacji prac na terenie naszej placówki.

Projekt "Piękna nasza Polska cała"

MK.

Nasze oddziały przedszkolne rozpoczęły w tym roku udział Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Piękna Nasza Polska Cała”. Każdego miesiąca będą realizowały dwa zadania mające na celu:

 • wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych
 • poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych
 • uwrażliwienie na piękno, folklor, tradycje, zwyczaje, obrzędy ludowe
 • wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem

We wrześniu zorganizowały kącik o tematyce regionalnej i patriotycznej, a także piekły pyszne polskie jabłka.

Już dzisiaj zapraszamy i zachęcamy do włączenia się w nasze kolejne działania. Okazją ku temu będzie organizowany w październiku konkurs rodzinny „Przedszkole – drugi dom”. Zadaniem uczestników będzie ułożenie opowiadania, bajki, wiersza o swoim przedszkolu.

A. Cencek

Galeria zdjęć

Jesień u naszych przedszkolaków

MK.

Jesień to wyjątkowa pora roku, która przynosi nam wiele podarków – owoce w sadzie, warzywa
w ogrodzie, grzyby, kasztany, żołędzie i piękne kolory. Wiedzą o tym wszystkie przedszkolaki.
Dary "Pani Jesieni" dzieci chętnie zbierają podczas spacerów, prac w ogrodzie i przynoszą je do przedszkola. Na zajęciach mają okazję im się przyjrzeć, nazwać i wykonać z nich ciekawe prace plastyczne.

A.Cencek

Galeria zdjęć

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com

KONTAKT

map4

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com