Polish English French German


04.05.2020r. Informacja dla rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola przy Szkole Podstawowej w Gołczy

MM.

 W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej o otwarciu przedszkoli, uprzejmie informuję, iż od dnia 6 maja 2020 r. Przedszkole w Gołczy zostanie otwarte.

Na podstawie wytycznych  Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia  oraz ze względu na sytuację epidemiologiczną -  ograniczona zostaje liczebność grup przedszkolnych do 10 dzieci w grupie.

Z uwagi na zmniejszenie liczby dzieci w grupach, pierwszeństwo uczestniczenia w zajęciach opiekuńczych w Przedszkolu, w okresie epidemii, będą miały dzieci rodziców, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką dziecka w domu.

Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Aby zapewnić bezpieczeństwo, dzieci uczęszczające do przedszkola  przebywać będą  w wyznaczonych stałych salach. Nie będą organizowane wyjścia z budynku przedszkola.

Rodzice zobowiązani są zaopatrzyć swoje dzieci, które ukończyły 4 lata, w indywidualną osłonę na nos  i usta podczas drogi do przedszkola oraz z przedszkola do domu.

Zaleca się, aby dzieci do przedszkola przyprowadzali rodzice (prawni opiekunowie).

Zabrania się wnoszenia do przedszkola jakichkolwiek przedmiotów ( zabawek, plecaków, napojów, żywności itp.).

Każdorazowo rodzic (prawny opiekun) składa oświadczenie, iż Jego dziecko jest zdrowe i nie przejawia objawów choroby oraz że nikt z mieszkańców nie jest objęty kwarantanną.

W przedsionku może przebywać tylko jeden rodzic (prawny opiekun) z dzieckiem (dziećmi  w przypadku rodzeństwa). Takie same zasady obowiązują podczas odbierania dziecka  z przedszkola.

Rodzic, wchodząc do budynku przedszkola ma obowiązek noszenia maseczki ochronnej.

Przed wyjściem z przedsionka przedszkola należy zdezynfekować dłonie.

Rodzice zobowiązani są do zachowania bezpiecznej odległości między sobą, podczas oczekiwanie na wejście z dzieckiem do przedsionka przedszkola.

Do dnia 5 maja 2020 r. rodzic (prawny opiekun)  zobowiązany jest do złożenia dyrektorowi przedszkola deklaracji, woli uczęszczania dziecka do przedszkola na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.

W razie zgłoszenia większej ilości dzieci, niż wynika to z ograniczania związanego ze zmniejszeniem liczby dzieci w grupach, dyrektor przedszkola podejmuje ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu dziecka do uczęszczania na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.

Podczas pobytu dziecka w przedszkolu, zostaną zachowane wszelkie niezbędne środki ostrożności : wietrzenie sal, dezynfekowanie zabawek,  sprzętów, urządzeń sanitarnych itp.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar pliku
Pobierz ten plik (Oświadczenia_rodzicow_COVID.docx)Oświadczenia_rodzicow_COVID.docx 17 kB

30.04.2020r. Od 6 maja 2020 roku otwieramy Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołczy

MM.

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej, iż od 6 maja mogą zostać otwarte przedszkola, żłobki i kluby dziecięce Wójt Gminy Gołcza, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, podjął decyzję o skorzystaniu z tej możliwości.

Oddziały przedszkolne otwierane będą przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.
         Ze względu na sytuację epidemiczną, liczebność grupy przedszkolnej jest ograniczona (maksymalnie 10 osób w grupie), w pierwszej kolejności z przedszkola będą mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu, będą przebywały w przedszkolu w godzinach od 7:00- 16:00.

Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


           Wytyczne MEN, które będą obowiązywały w oddziałach przedszkolnych w związku z zapowiedzianym umożliwieniem otwarcia placówki dostępne są w załącznikach.


Zainteresowanych rodziców prosimy o zgłaszanie dzieci do dnia 04 maja do godz. 15:00.

Dyrektor Szkoły - Zdzisławy Kyć,    tel.:  607 367 667

Wicedyrektor -      Elżbiety Kwapień, tel.: 696 953 062

e-mail szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

sekretariat szkoły: 123886071, 123886020 (w poniedziałek w godz. 9:00 – 12:00)

22.04.2020r. Międzynarodowy Dzień Ziemi w grupie przedszkolnej Słoneczka

MM.

Projekt bez tytułu

Międzynarodowy Dzień Ziemi to coroczne wydarzenie obchodzone w naszej Szkole w celu promowania ochrony środowiska, rozszerzania świadomości ekologicznej i życia w zgodzie z naturą. Przedszkolakom z grupy Słoneczka nie jest obojętne „zdrowie” naszej planety a brak zajęć w przedszkolu nie stanął im na drodze aby uświetnić ten dzień i przypomnieć wszystkim o ekologicznym postępowaniu. Dzieci pomimo odległości wspólnie obchodzili to Święto, stworzyli piękny plakat z życzeniami dla Naszej Planety Ziemi oraz film z wierszem Ekologicznym.

A.Błaut

wideo

09.04.2020r. Aktualne informacje dotyczące odwołania zajęć w szkołach, przedszkolach i żłobkach

MM.

Aktualne informacje dotyczące odwołania zajęć w szkołach, przedszkolach i żłobkach:

Zalecenia: Wszystkie szkoły i uczelnie w Polsce są zamknięte. Lekcje i zajęcia nie odbywają się stacjonarnie, a przez Internet za pomocą platform e-learningowych. Lekcje na odległość prowadzone są według określonych zasad. Nauczyciele i uczniowie na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje mogą znaleźć materiały dydaktyczne zgodne z aktualną podstawą programową.

Obowiązuje do: 26 kwietnia 2020 r.

Ważne! Rodzicom dzieci w wieku do lat 8, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.

WAŻNE! EGZAMINY KLAS ÓSMYCH NAJWCZEŚNIEJ W CZERWCU.

Konkretna data zostanie podana co najmniej 3 tygodnie przed egzaminem.

Na tym etapie nie jest rozważane wydłużenie roku szkolnego.

ZAKAZ WYCHODZENIA NA ULICĘ NIELETNICH BEZ OPIEKI DOROSŁEGO

Ograniczenie dotyczy: przebywania osób do 18 roku życia poza domem bez opieki dorosłego

Na czym polega? Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie mogą wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy i tylko w określonych przypadkach:

  • dojazdu do i z pracy,
  • wolontariatu na rzecz walki z COVID-19,
  • czy też załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego.

Obowiązuje do: 19 kwietnia 2020 r.

OBOWIĄZEK ZASŁANIANIA UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH

Obowiązek dotyczy: noszenia maseczek lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa.

Na czym polega? Wszyscy mają obowiązek zasłaniania ust i nosa na ulicy, podczas ruchu pieszego, w urzędach, sklepach, miejscach świadczenia usług, zakładach pracy.

Obowiązuje od: czwartku 16 kwietnia 2020 r.

Obowiązuje do: odwołania.

ZAKAZ KORZYSTANIA Z PARKÓW, LASÓW, PLAŻ, BULWARÓW, PROMENAD I ROWERÓW MIEJSKICH

Ograniczenie dotyczy: przebywania na terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy lasów, skwerów, parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, czy ogródków jordanowskich. Zakaz obejmuje również plaże.

Nie będzie można także korzystać z rowerów miejskich.

Obowiązuje do: 19 kwietnia 2020 r.

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com

KONTAKT

map4

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com