Polish Chinese (Simplified) English French German Russian


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/17

SP Gołcza.

Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski zarządzam co następuje:

W roku szkolnym 2016/17 dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno- wychowawczych są:

1.   14 października 2016r – piątek

2.   31 października 2016r. - poniedziałek

3.   12 kwiecień 2017 – środa

4.  02 maja 2017r. - wtorek

5.   16 czerwiec 2017r. - piątek

6.   19 czerwca  2017 r. –poniedziałek

W wymienione dni uczniowie mają możliwość udziału w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych na świetlicy szkolnej oraz skorzystania ze stołówki szkolnej.

1. Na 5 dni przed dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek zgłosić na piśmie do wychowawcy zamiar udziału dziecka w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych na świetlicy lub skorzystania ze stołówki szkolnej.

2. Brak takiego zgłoszenia będzie traktowany jako informacja, że dziecko w tym dniu zostaje objęte opieką przez rodziców/prawnych opiekunów.

Pierwszy semestr roku szkolnego 2016/2017 kończy się 27 stycznia 2017 r.

Ferie zimowe rozpoczynają się 30 stycznia 2017r. i trwają do 12 lutego 2017r.

 Rok szkolny kończy się  23 czerwca 2017r. 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 2015/2016

dni wolne m

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołczy po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski ustalił następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:

 • 14 października 2015 r. (środa)
 • 2 listopada 2015 r. (poniedziałek)
 • 23 marca 2016 r. (środa)
 • 2 maja 2016 r.  (poniedziałek)
 • 27 maja 2016 r. (piątek)
 • 20 czerwca 2016 r. (poniedziałek)

W wymienione dni uczniowie mają możliwość udziału w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych w świetlicy szkolnej.

Na 5 dni przed dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek zgłosić na piśmie do wychowawcy zamiaru udziału dziecka w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych lub skorzystania ze stołówki szkolnej.

Brak takiego zgłoszenia będzie traktowany jako informacja, że dziecko w tym dniu zostaje objęte opieką rodziców (prawnych opiekunów).

Pierwszy semestr roku szkolnego 2015/2016 kończy się 18 stycznia 2016 r.

Ferie zimowe rozpoczynają się 18 stycznia 2016 r. trwają do 31 stycznia 2016 r.

Rok szkolny kończy się 24 czerwca 2016 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 2014/2015

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH w roku szkolnym 2014/2015

dni_wolne

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołczy po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski ustalił następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:

 • 14 października 2014 r.
 • 10 listopada 2014 r.
 • 2 stycznia 2015 r.
 • 8 kwietnia 2015 r.
 • 25 maja 2015 r.
 • 5 czerwca 2015 r.

W wymienione dni uczniowie mają możliwość udziału w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych w świetlicy szkolnej.

Na 5 dni przed dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek zgłosić na piśmie do wychowawcy zamiaru udziału dziecka w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych lub skorzystania ze stołówki szkolnej.

Brak takiego zgłoszenia będzie traktowany jako informacja, że dziecko w tym dniu zostaje objęte opieką rodziców (prawnych opiekunów).

Wykaz podręczników 2014/2015

PODRĘCZNIKI 2014/2015

Wykaz podręczników obowiązujących w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołczy w roku szkolnym 2014/2015

 

- klasa III - Box - Wesoła Szkoła i Przyjaciele, WSiP
- klasa II - Box - Tropiciele, WSiP
- klasa I - książki zakupione dla uczniów przez Organ Prowadzący Szkołę
- klasa 0 - Przygoda z Uśmiechem. Roczne przygotowanie przedszkolne, WSiP

 

Podręczniki do klasy IV (zgodne z nową podstawą programową)

- język polski: Ciekawi świata podręcznik cz. 1, 2; zeszyt ćw., wydawnictwo Operon

- matematyka: Matematyka z plusem , Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

- przyroda: Przyrodo witaj! WSiP

- atlas przyrodniczy 4-6, WSiP

- historia: Ciekawi świata, wyd. Operon

- technika: Ciekawi świata, cz. komunikacyjna, wyd. Operon

- informatyka: Zajęcia komputerowe, kl. IV-VI, wyd. MiGra

- muzyka: Odkrywamy na nowo (4-6) - wyd. Operon

- plastyka: Plastyka 4-6 WSiP

- język angielski: „Go International! 1”, autorzy: Mark Tulip, Barbara Ściborowska, wyd. PWN

Podręczniki do klasy V (zgodne z nową podstawą programową)

- język polski: Ciekawi świata podręcznik cz. 1, 2; zeszyt ćw., wydawnictwo Operon

- matematyka: Matematyka z plusem , Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

- przyroda: Przyrodo witaj! WSiP

- historia: Ciekawi świata, wyd. Operon

- technika: Ciekawi świata, cz. techniczna, wyd. Operon

- wdż: Wędrując ku dorosłości, podręcznik + zeszyt ćwiczeń, wyd. Rubikon

- język angielski: „Go International! 2”, autorzy: Mark Tulip, Barbara Ściborowska,wyd. PWN

 

Podręczniki do klasy VI (zgodne z nową podstawa programową)

- język polski: Ciekawi świata podręcznik cz. 1, 2; zeszyt ćw., wydawnictwo Operon

- matematyka: Matematyka z plusem , Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

- przyroda: Przyrodo witaj! WSiP

- historia: Ciekawi świata, wyd. Operon

- język angielski: "Team up 3" podręcznik, autorzy: Philipsa Bowen, Denis Delaney, Jenny Quintana, wyd. Oxford, "Repetytorium szóstoklasisty", wyd. Longman

 

Informacje organizacyjne

WAŻNE INFORMACJE!!!

uwaga

W załączniku znajduje się harmonogram  dowozów i odwozów w roku szkolnym 2013/2014.

***

Aktualny jadłospis na każdy miesiąc znajduje się w zakładce stołówka szkolna.

***

Informujemy, że w roku szkolnym 2013/2014 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołczy w dalszym ciągu obowiązuje jednolite obuwie zmienne.

Wszyscy uczniowie zobowiązani są do zakupu sznurowanych, granatowych lub czarnych tenisówek szkolnych z białą podeszwą.

Obuwie powinno być podpisane!

***

Aktualne informacje na temat opłat w nadchodzącym roku szkolnym znajdują się TUTAJ.

Nauczyciele


 • Elżbieta
  Kwapień
  Edukacja przedszkolna

 • Maria
  Mikuła
  Edukacja wczesnoszkolna

 • Adam
  Dudek
  Muzyka, plastyka

 • Dioniza
  Kaczmarczyk
  Język polski, historia, biblioteka

 • Danuta
   Ciepły
  Edukacja przedszkolna

 • Lucyna
  Przybyło
  Edukacja wczesnoszkolna

 • Anna
  Kędzierska
  Religia

 • Kinga
  Dudek
  Edukacja przedszkolna

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com

KONTAKT

map4

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com